STARK TECHNOLOGY

2480 TWSE
2480
STARK TECHNOLOGY TWSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

2480 financial statements

המצב הכספי הנוכחי של STARK TECHNOLOGY

סך הנכסים של 2480 עבור Q3 21 הוא 5.56B TWD, 0.76% פחות מ-Q2 21 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-6.12% ב-Q3 21 ל-2.77B TWD.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
הון מוחשי למניה