ms58

שוק שורי או תיקון עמוק

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
אוי לו למי שמזמזל בסרגל הפיבונצי... אינני יכול לתת טיעונים עמוקים ומבוססים על הסיבה שהם עובדים כה יפה אבל קשה להתעלם מהעובדה: הירידה של 2022 תיקנה סדיוק 50% מהתחתית של הקורונה ועד השיא של סוף 2021, 3800 הייתה אזור ה-23.6% תיקון מעלה, ו-4160 היה אזור ה-50% מעלה. עכשיו, 4311 הוא היעד של ה-61.8% שהוא התיקון ה"רגיל" אם מדובר במערכת של תיקון לפני חיודש השוק הדובי. 4600 עומדת גם כאפשרות רחוקה. לכן, מעבר מעל 4300 או ירידה מ-4000 הם גבולות הגזרה לתחזית ארוכת הטווח.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.