ms58

זהב - למה הוא עולה או יורד?

COMEX:GC1!   חוזים עתידיים זהב
ישנם מעטים הנכסים אשר הגורמים למגמתם יכולים להשתנות, ולהשתלב כל כך הרבה. הזהב הוא אחד מהם. קורלציה הפוכה לדולר, נכס מפלט כנגד בעיה סיסטמית פינסית, עניין של הפקה ותעשייה, מתיחות גיאו-פוליטית גדולה, כל אלו משפיעים מאוד על שערה של המתכת הצהובה. אבל, ישנן רמות תמיכה די ברורות אשר מאזנות את חוסר הוודאות בנכס הזה. עכשיו, הזהב הגיע ונתקע שוב (פעם שלישית) באזור של 2080. עד עכשיו האזור הזה דחה אותו בחוזקה מטה. האם משבר הנקים יכריע כלפי מעלה? עכשיו שנרמול הריביות הסתיים? או שהוא יחזור להתמודד עם 1960 ו-1820 שוב? התנועות כאן די מהירות ונדע זאת בקרוב.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.