shlomitetro

NTR - הרמוניה בין כלל מימדי הזמן.

לונג
NYSE:NTR   Nutrien Ltd
NYSE:NTR

במידה והשוק מצא אזור נוח להיתמך בו, גם אם בכדי להתחיל צבירת אנרגיה חדשה (לדשדש) או גם בכדי להמשיך צפונה לשיאים חדשים. מטבע הדברים הוא גורם למניות רבות “להכין את עצמן“ לפני מהלך גדול, או במילים אחרות הוא מגייס את כלל הסוחרים במניה לרצות להיות בכיוון מסוים- הרמוניה בין כל מימדי הזמן.
בחרתי בNTR.
ניתן לתזמן בכל מימד זמן וכמובן ניהול סיכונים, גודל סטופ יהיה שונה תלוי באיזה דרך בחרתם..

אין באמור המלצה כלל. הכל למטרות לימוד בלבד
רק טוב אמן.
עסקה פעילה: בוםםם
יציאה מסיכון + כסף הביתה + ממשיכים למקסם!