ms58

נקודת הכרעה ב-S&P%00

לונג
SP:SPX   מדד S&P 500
למרות שעברו כל כך הרבה אירועים מסוגים שונים, בסה"כ, המחיר עשה מהלך קלאסי למדי: פריצה של קוו מגמה חשוב (תחילת 2023) ובדיקה בהצלחה של הפריצה (תחילת מרץ) כאשר אנו נמצאים עכשיו בחלק העולה שאחרי האישור. הכל נמצא בידיים של 4200. זו הייתה החומה שבה נשברו הרבה ניסיונות. אם זה יצליח, יש 4400, 4600, ו-4800 בכוונת. אם לא, 3800 לא תאחר לבוא.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.