dkrisi1

S&P 500 וחיבור לגלי אליוט ואזורי הזהב - GOLDEN ZONE

שורט
dkrisi1 מעודכן   
SP:SPX   מדד S&P 500
תמונה רחבה זום אווט על השוק
טיים פריים יומי ולקיחת גלים ממרץ 2009 עד היום
ניתן לראות שאנחנו בגל תיקון האחרון מתוך גלי ABC.
דבר שמחזק את הירידות עוד יותר זה סטייה שלילית גם ב RSI וגם באינדיקטור ה MACD
סטיות שליליות ביומי מביאות איתן עשרות אחוזים למטה.

הוספתי לכולם את "אזור הזהב" ניתן לראות שבכל פעם שהיינו מתחת לממוצע הסגול זה היה האיזור הטוב ביותר
של אותם שנים - ומי שקנה שם עשה עשרות ומאות אחוזים על הכסף שלו..
מ2009 ועד 2022 נכנסו לאזור הזהב 6 פעמים כולל הפעם של עכשיו
והשנים הם 2009, 2011, 2016, 2018 , 2020 , 2022

עסקה סגורה: היעד הושג:
רץ לפי התוכנית במדוייק!