Zohar_Leibovich

המנתח השיפוטי - על דשדוש ומאפייניו

SP:SPX   מדד S&P 500
דשדוש ומאפייניו.

דשדוש הוא המקום בו מתקיים תהליך של מאבק של איסוף או פיזור סחורה. סופו של התהליך נקבע ע״פ המאזן המצטבר לתוצאות האיסוף או הפיזור.

דהיינו ככל שהתקיים בתוך תהליך הדשדוש איסוף התוצאה תהיה יציאה למגמה עולה ולהיפך ככל שנעשה בתוך התהליך תהליך של פיזור התוצאה תהיה יציאה למגמה יורדת.

סוחרים רבים (גם אני) מנסים לפצח את חידת הדשדוש בתוך הדשדוש עצמו בכדי להקדים ולבנות עמדה מוקדמת. הרצון לקבוע עמדה מוקדמת נובע משני סיבות מחיר טוב ואגו (אמרתי לכם) אינני יודע לומר מי קודם למי או מי גובר על מי. אולם סוחר טוב הוא מי שנמנע משניהם ומחכה לשלב איכותי בתוך התהליך שמתגלה החל מאמצע התהליך.

מאפייני הדשדוש העיקריים הם תנועה סביב קו ציר Axis line, פערים שכיחים Gap’s רבים, מחזורים הולכים ויורדים Volume decreases ככל שהתהליך נמשך (מחזור הולך ויורד מעיד על קרבה לסיום תהליך הדשדוש, מחזורים יציבים מעידים על עיצומו של תהליך).

דבר נוסף שמתקיים בתוך תהליכים דשדוש, הוא תהליך עקרוני שיש לו מספר שמות ומאפיינים והם הפחדה וניעור. שבעקבותיהם לרוב מתהליך התהליך המגמתי. הפחדה והניעור מהווים סימן טוב ליכולת שלנו לזהות בסופו של דבר האם בתוך הדשדוש התקיים תהליך של איסוף או פיזור והם תהליכי דיעבד היכולת המקצועית שלנו כסוחרים נמדדת ביכולת שלנו לחכות לסימן.

עוד עניין חשוב שיש לשים לב אליו, מכיוון שבתוך התהליך רמת העניין של הדברים הולכת ויורדת אנו ונקבל ברים של עוצמה/חולשה (כגון הבר של היום האחרון) שבו המחיר יורד ללא מאמץ או עולה ללא מאמץ (כפי שהיה לפני מספר ימים), אסופה שלהם ודאי מעידה על פנימיות התהליך ומאפשר להתחיל ולנקוט עמדות ולו חלקיות כנקודות עיגון להמשך החלטה.

חשוב מאוד בתוך התהליך להקפיד על שלושה עקרונות חשובים, שיעזרו לך להיות בצד הנכון של הדברים ולהוריד את מפלס המתח מעצם הפעולה המתוכננת:
1. מבט על יחידות הזמן הגדולות יותר על מנת להבין את הקשר בו מתקיים תהליך האיסוף/פיזור.
2. עבודה על סימנים מצטברים ואי מתן משקל יתר לאירוע בודד ככל שיהיה עוצמתי, תוך כדי ניתוח הפנימיות בכלי המחזור המתקדמים.
3. לפעול לאחר אמצע התהליך (מה שאנו קוראים בעולם השיפוטי סמן ימני) ולא לפניו.
כעת משיש לך את עקרונות הדשדוש והסבר על הפנימיות שלך אני מקווה שזה יקל עליך בתהליך קבלת החלטה הנכון ומאי בהלה/שמחה מבר בודד אחד.

חג שמח מלא באורות של שמחה - זהר

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.