Zohar_Leibovich

כמו התחלהת של בדיחה: שר החוץ הרוסי והנגידים האמרקאים נפגשים -

AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
יום האהבה לא כל כך מצליח לגרום לשוק להפריח בלוני הליום.

השפעת המתח במצב הגיאופוליטי באירופה עדין ניכר על השוק, בעיקר השווקים האירופאים, הרצון של השוק להיתלות על כל צפירת הרגעה ניכרת.

השוק נאחז בפתיחת המסחר על דברי שר החוץ הרוסי ועצר במעט את הירידות בשווקים, ככל שמדבריו הובן שעדיין יש מקום לדיבורים.

הוא ביטא כי מצד אחד הוא רוצה להמשיך בשיחות ומצד שני הם אינם יכולת להימשך לנצח, דבר שהביא לכך שכל אחד מהשחקנים בשוק קראו את המפה כרצונו.

השוק כרגע מהוון בתוכו פעולות של 6 העלאת ריבית אך יחד עם זאת כאילו זועק שהפעולה אינה מספיקה כדי לבלום את האינפלציה ונדרשת פעולה לא שגרתית נוספת כדי לעבור למצב מרגיע שווקים.

אני אישית מעריך כי תהיה העלאת ריבית לא רק במהלך הפגישות הסדירות שלהם, אלה באופן מפתיע גם בין המפגישות (אני מדבר על פגישות הפד כמובן)

יחד עם זאת במהלך כזה במקום לתדלק את השוק מטה (שזאת לרוב השפעת העלאת הריבית) יביא דווקא ליציבות מתוך הבנה פודמנטלית כי הנושא מטופל ואפילו חזרה לעליות.

לחלופין ככל שהצעד הזה לא יבחר, יפעלו למכור אג״ח ובכך ״לדלדל״ במעט את כמות הכסף המסתובבת בשוק (ככה זה שאתה יושב גל על המדפסת וגם על המגרסה).

פגישה סגורה של הנגידים צריכה להתחיל היום בשעה 18:30 את סימני הדלפה שלה נראה כבר בתוך פעילות השוק ורמת תנודתיות שלו עשויה להניע מחירים, דבר שהוא טוב מאוד עבורנו כסוחרים - מי לא רוצה תנועה בעיקר כשאתה יכול להרוויח משני הצדדים.

אתה יודע מי לרוב מרוויח מעליית הריבית?


נכון מאוד - הבנקים

אולם זה טרם בא לידי ביטוי כרגע בשוק מצד הביקוש למגזר

אתה בר מזל ויש לך את הכלים לעקוב אחרי התנהגות המחירים במניות הבנקים ועם קבלת מגמה ותחנה איכותית תוכל לחזק את התיק לפחות במנייה אחת בתחום הבנקאות ללונג - שעשוי לשמש אותך הגנה איכותית ככל שימשכו בשנה הקרובה עליות הריביות.

להצלחתך,
זהר ליבוביץ
פיל-או-סוף המסחר שלך

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.