Zohar_Leibovich

מה מצב העננים אצלך?

שורט
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
מה מצב העניינים אצלך?

אני בחרתי לכתוב על עננים!

אנו חיים בין שני עננים סמיכים - השכחה של מה שהיה ואי הוודאות של מה שיהיה.
- אנטול פרנס

העננים שהיו בימים האחרונים, לרגע הביאו אותי להתבונן על העולם דרך הבטתי עליהם בשמים שמעלי.

מחשבות של מה קרה להם לאורך החיים, מחשבות נסתרות על כסף, שוק ההון, החיים הטובים, הצלחות, כישלונות שהיו להם או לקורבים אליהם אני מדבר על כאלה ששרטו אותנו עמוקות מקבעות אותנו בעבר.
.
המחשבות הללו מנהלות בלא מודע את הסוחר, בעיקר בעת שהוא מתחיל לחוות כישלונות המעצימים את כאב ואת תחושת המסוגלות שלו, רבים נופלים שיח הקורבני ופרדיגמות העולם שלהם צפות.
.
ישנם פרדיגמות רבות מעכבות, חשוב מאוד לדעת לשחרר אותם במובן הזה אני מסכים ומתחבר לחשיבות הענן הראשון של אנטול פרנס - ענן השכחה.

ומצד שני הרצון המוחלט לביטחון וידיעה של איך יראה ומה יקרה בעתיד מקבע המון אנשים לחוסר מעש עד כדי חוסר בתעוזה לנוע לקראת הלא נודע ולחיות חיי עשייה.


במובן הזה אני מחבק את הענן השני ענן האי ודאות.

כשני העננים נערמים אחד על השני זה משא מאוד כבד. עבר הפחות מוצלח והחשש מה יקרה עם שוב אנסה ולא אצליח - כאן אני רוצה להזכיר לך - עננים זה דבר חולף לאחריהם כמו היום זורחת השמש

סוחר טוב ומקצועי חי בסופו של דבר ובשלווה בין שני עננים סמיכים וסמוכים, ענן השכחה וענן אי הוודאות, עננים שמורידים גשמי ברכה - חשוב לשכוח מה שהיה ולחבק את האי ודאות

ענני השוק

השוק עדין רגיש מאוד ונוטה לצד השלילי, זה לא התחיל השבוע אבל ודאי זה נמשך, נתונים חיצונים שבפתחו של השוק מחכים להבין באיזה קצב, כמה פעמים ובאיזה עוצמה הריבית בארצות הברית תעלה.

טעות היא להוון מראש את ההשפעה, כי מבין האפשרויות ישנה גם אפשרות שתהיה השפעה לעליית הריבית הפוכה מהמחשבה שלך, עם כי לרוב ההשפעה היא שלילית במובן המיידי של הדברים.

העלייה בסטיות התקן במניות מסוימות, מעלה את רמת הסיכון בשוק בעת הזאת, זאת עת נהדרת לסוחרי אופציות שמוכרים סטיות קצת יותר קשר לסוחרי מניות הקונבציונלים וחגיגה אמיתית לסוחרי היום בעיקר בחוזים העתידיים (שאני כה אוהב לסוחר וללמד).

הנטייה השלילית מעט יותר מחיובית באה לידי ביטוי אתמול בעיקר בסגירת פוזיציות לקראת סיום דבר שהביא את המדדים לכדי סגירה סביב אפס או שלילית.

ככל שאין לך בהירות והשמש עדיין לא יצא לך - נכון להמתין עם עסקאות חדשות

הכל מתחיל מאפקט קטן שתמיד עלול להתרחב - כמו תמיד ניהול סיכונים וסלקטיביות היא הסוד.

להצלחתך
זהר ליבוביץ
🐘-או-סוף המסחר שלך

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.