gonenzinger

מנייה מענייינת לכניסה עתידית

NYSE:TSM   Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
מניית TSM מאוד שורית
עכשיו נסחרת בטווח דישדוש של מחירים התנגדות תמיכה
אני רוצה אותה לקנות מעל טווח דישדוש
ותעשה בדיקה על הרמה הזו גגם יכנס גל חזק של קונים
תהיה מעניינת מאוד יפה לקנייה