מניות עם הרווח הנקי הגבוה ביותר — בורסת ברזיל

תאוות בצע היא טובה, אמר גורדון גקו, אבל המהות המזוקקת הזו של הרצון הארגוני הוא לא משרד גדול, מטוס פרטי או מאפיינים אחרים של ניהול - זה במקום זאת רווח מגובש טהור . ולכן הרווח הנקי הוא הלב הפועם של העולם הקפיטליסטי שלנו - מציין את הרווח של חברה ללא כל הוצאותיה. זהו סמן של עד כמה העסק מייצר מזומנים, ועד כמה הוא מנהל הוצאות. וברשימה הזו אתה יכול למצוא את חברות ברזילאיות שמייצרות את הרווח הנקי הגדול ביותר.

סקירה כלליתביצועיםהערכהדיבידנדיםמינוףדוח רווח הפסדמאזןמתנדיםעוקבי-מגמה
טיקר
רווח למניה (FY)
EPS (TTM)
EPS מדולל (TTM)
רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות
רווח גולמי (MRQ)
רווח גולמי (FY)
הכנסה
רווח למניה מדולל (FY)
הכנסה שנתית
הכנסה
VALE3VALE ON NM
24.19BRL22.88BRL22.88BRL161.01BBRL32.081BBRL174.634BBRL293.524BBRL24.19BRL293.524BBRL121.228BBRL
PETR3PETROBRAS ON EDJ N2
8.18BRL11.50BRL11.50BRL258.769BBRL72.518BBRL208.063BBRL452.668BBRL8.18BRL452.668BBRL106.668BBRL
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
2.74BRL2.83BRL2.82BRL188.67BBRL2.72BRL188.67BBRL26.76BBRL
BBDC3BRADESCO ON N1
2.06BRL2.08BRL2.23BRL233.216BBRL2.06BRL233.216BBRL21.946BBRL
JBSS3JBS ON NM
8.26BRL9.87BRL9.87BRL44.097BBRL16.018BBRL64.959BBRL350.696BBRL8.26BRL350.696BBRL20.487BBRL
BBAS3BRASIL ON EDJ NM
6.43BRL159.413BBRL6.43BRL159.413BBRL18.344BBRL
SANB3SANTANDER BRON
2.08BRL2.05BRL2.05BRL100.408BBRL2.08BRL100.408BBRL15.528BBRL
GGBR3GERDAU ON N1
9.09BRL9.36BRL9.33BRL24.137BBRL5.181BBRL20.817BBRL78.345BBRL9.04BRL78.345BBRL15.494BBRL
BRKM3BRASKEM ON N1
17.56BRL17.56BRL17.56BRL31.04BBRL6.114BBRL31.469BBRL105.625BBRL17.54BRL105.625BBRL13.985BBRL
ABEV3AMBEV S/A ON
0.81BRL0.86BRL0.85BRL21.968BBRL8.496BBRL35.12BBRL72.854BBRL0.80BRL72.854BBRL12.671BBRL
CSNA3SID NACIONALON
8.91BRL6.01BRL6.01BRL19.978BBRL4.452BBRL21.929BBRL47.912BBRL8.91BRL47.912BBRL12.259BBRL
ITSA3ITAUSA ON N1
1.38BRL1.38BRL1.41BRL2.111BBRL753MBRL2.719BBRL8.17BBRL1.38BRL8.17BBRL12.2BBRL
USIM3USIMINAS ON N1
7.37BRL7.58BRL7.58BRL11.52BBRL1.679BBRL11.104BBRL33.776BBRL7.37BRL33.776BBRL9.071BBRL
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
6.39BRL16.07BRL16.07BRL25.666BBRL4.171BBRL19.296BBRL40.965BBRL6.39BRL40.965BBRL8.626BBRL
BRAP3BRADESPAR ON N1
20.55BRL18.58BRL19.32BRL0BRL0BRL0BRL20.55BRL0BRL8.079BBRL
CMIN3CSNMINERACAOON N2
1.15BRL0.85BRL0.85BRL9.033BBRL2.285BBRL11.012BBRL19.04BBRL1.15BRL19.04BBRL6.371BBRL
VIVT3TELEF BRASILON
3.71BRL3.60BRL3.60BRL17.69BBRL4.307BBRL16.902BBRL44.033BBRL3.71BRL44.033BBRL6.239BBRL
CSAN3COSAN ON NM
3.34BRL3.21BRL3.20BRL6.591BBRL1.716BBRL6.339BBRL24.907BBRL3.33BRL24.907BBRL6.123BBRL
ELET3ELETROBRAS ON N1
3.60BRL4.31BRL4.27BRL6.362BBRL5.445BBRL25.482BBRL37.616BBRL3.54BRL37.616BBRL5.646BBRL
GOAU3GERDAU MET ON N1
4.68BRL4.67BRL4.67BRL24.924BBRL5.181BBRL20.817BBRL78.345BBRL4.68BRL78.345BBRL5.063BBRL
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
4.12BRL4.12BRL4.12BRL8.832BBRL2.602BBRL8.841BBRL39.21BBRL4.12BRL39.21BBRL4.748BBRL
B3SA3B3 ON NM
0.78BRL0.75BRL0.75BRL7.081BBRL9.248BBRL0.77BRL9.248BBRL4.717BBRL
BPAC3BTGP BANCO ON N2
1.23BRL14.006BBRL1.23BRL14.006BBRL4.375BBRL
MRFG3MARFRIG ON NM
6.42BRL6.12BRL6.12BRL15.585BBRL3.384BBRL16.799BBRL85.388BBRL6.42BRL85.388BBRL4.342BBRL
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
1.97BRL2.07BRL2.07BRL3.449BBRL1.97BRL3.449BBRL3.933BBRL
NEOE3NEOENERGIA ON NM
3.23BRL3.40BRL3.40BRL11.306BBRL3.286BBRL10.755BBRL43.165BBRL3.23BRL43.165BBRL3.925BBRL
CPLE3COPEL ON N2
1.40BRL1.77BRL1.77BRL4.997BBRL1.386BBRL4.799BBRL23.984BBRL1.40BRL23.984BBRL3.836BBRL
CMIG3CEMIG ON N1
1.70BRL2.17BRL2.63BRL7.062BBRL1.942BBRL6.62BBRL33.646BBRL1.70BRL33.646BBRL3.751BBRL
EQTL3EQUATORIAL ON NM
3.76BRL3.93BRL3.93BRL6.763BBRL1.885BBRL6.581BBRL24.241BBRL3.76BRL24.241BBRL3.695BBRL
WEGE3WEG ON NM
0.85BRL0.90BRL0.90BRL4.507BBRL1.742BBRL6.391BBRL23.563BBRL0.85BRL23.563BBRL3.586BBRL
CRFB3CARREFOUR BRON NM
1.58BRL1.31BRL1.30BRL5.861BBRL3.897BBRL15.008BBRL77.751BBRL1.58BRL77.751BBRL3.144BBRL
KLBN3KLABIN S/A ON N2
0.55BRL0.66BRL0.66BRL7.29BBRL2.008BBRL7.905BBRL16.481BBRL0.55BRL16.481BBRL3.02BBRL
TRPL3TRAN PAULISTON N1
4.58BRL4.52BRL4.52BRL3.994BBRL895.681MBRL4.099BBRL5.534BBRL4.58BRL5.534BBRL3.019BBRL
TIMS3TIM ON NM
1.22BRL1.27BRL1.27BRL8.908BBRL2.231BBRL8.771BBRL18.058BBRL1.22BRL18.058BBRL2.957BBRL
ENGI3ENERGISA ON N2
1.56BRL1.55BRL1.52BRL6.376BBRL1.724BBRL5.965BBRL26.798BBRL1.52BRL26.798BBRL2.818BBRL
VBBR3VIBRA ON NM
2.16BRL2.18BRL2.16BRL3.888BBRL2.04BBRL6.305BBRL130.121BBRL2.16BRL130.121BBRL2.497BBRL
SBSP3SABESP ON NM
3.37BRL4.07BRL4.07BRL6.417BBRL1.708BBRL6.521BBRL19.491BBRL3.37BRL19.491BBRL2.306BBRL
TAEE3TAESA ON N2
6.43BRL6.44BRL6.44BRL2.699BBRL721.652MBRL2.809BBRL3.472BBRL6.43BRL3.472BBRL2.214BBRL
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
3.70BRL3.79BRL4.299BBRL1.337BBRL3.942BBRL18.874BBRL3.68BRL18.874BBRL2.16BBRL
RENT3LOCALIZA ON NM
2.72BRL2.76BRL2.75BRL4.023BBRL1.257BBRL4.621BBRL10.901BBRL2.70BRL10.901BBRL2.044BBRL
UNIP3UNIPAR ON
19.11BRL20.73BRL20.73BRL3.029BBRL942.502MBRL2.803BBRL6.289BBRL19.11BRL6.289BBRL1.985BBRL
CXSE3CAIXA SEGURION NM
0.63BRL0.67BRL0.67BRL1.146BBRL0.63BRL1.146BBRL1.896BBRL
DXCO3DEXCO ON NM
2.49BRL2.41BRL2.40BRL2.557BBRL657.359MBRL2.689BBRL8.17BBRL2.48BRL8.17BBRL1.725BBRL
CEEB3COELBA ON
6.37BRL7.06BRL7.06BRL3.938BBRL1.138BBRL3.511BBRL14.265BBRL6.37BRL14.265BBRL1.669BBRL
BNBR3NORD BRASIL ON
18.74BRL18.74BRL18.74BRL10.166BBRL18.74BRL10.166BBRL1.618BBRL
ASAI3ASSAI ON NM
1.20BRL1.20BRL1.20BRL3.272BBRL1.812BBRL6.507BBRL41.898BBRL1.19BRL41.898BBRL1.61BBRL
RDOR3REDE D OR ON NM
0.80BRL0.72BRL0.71BRL4.813BBRL1.063BBRL4.683BBRL20.382BBRL0.80BRL20.382BBRL1.575BBRL
EGIE3ENGIE BRASILON NM
1.92BRL2.06BRL2.06BRL6.755BBRL1.507BBRL5.86BBRL12.514BBRL1.92BRL12.514BBRL1.564BBRL
PSSA3PORTO SEGUROON NM
2.40BRL2.21BRL2.21BRL21.177BBRL2.40BRL21.177BBRL1.544BBRL
REDE3REDE ENERGIAON
0.74BRL0.77BRL0.77BRL4.266BBRL1.196BBRL4.051BBRL15.611BBRL0.74BRL15.611BBRL1.519BBRL
ENAT3ENAUTA PART ON NM
5.49BRL5.18BRL5.17BRL1.459BBRL209.884MBRL537.291MBRL1.805BBRL5.48BRL1.805BBRL1.445BBRL
PRIO3PETRORIO ON NM
1.62BRL2.93BRL2.92BRL3.8BBRL1.045BBRL2.402BBRL4.396BBRL1.60BRL4.396BBRL1.333BBRL
HYPE3HYPERA ON NM
2.10BRL2.17BRL2.14BRL2.177BBRL917.211MBRL3.73BBRL5.937BBRL2.08BRL5.937BBRL1.33BBRL
INEP3INEPAR ON
7.72BRL7.72BRL7.72BRL−121.051MBRL8.509MBRL987KBRL24.385MBRL7.72BRL24.385MBRL1.287BBRL
SYNE3SYN PROP TECON NM
8.43BRL54.006MBRL1.72BBRL2.361BBRL8.43BRL2.361BBRL1.287BBRL
CEBR3CEB ON
17.35BRL2.04BRL2.97BRL126.054MBRL44.604MBRL166.816MBRL343.088MBRL17.35BRL343.088MBRL1.25BBRL
SAPR3SANEPAR ON N2
0.78BRL0.81BRL0.81BRL2.412BBRL779.581MBRL3.01BBRL5.204BBRL0.78BRL5.204BBRL1.178BBRL
ENEV3ENEVA ON NM
0.93BRL0.91BRL0.91BRL1.954BBRL353.716MBRL1.881BBRL5.124BBRL0.92BRL5.124BBRL1.173BBRL
ENMT3ENERGISA MT ON
5.18BRL5.18BRL5.18BRL1.958BBRL546.511MBRL2.094BBRL7.323BBRL5.18BRL7.323BBRL1.133BBRL
ALUP3ALUPAR ON N2
1.27BRL1.39BRL1.39BRL3.847BBRL1.107BBRL3.831BBRL5.234BBRL1.27BRL5.234BBRL1.115BBRL
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
4.64BRL6.98BRL6.95BRL3.011BBRL1.309BBRL2.294BBRL4.949BBRL4.61BRL4.949BBRL1.062BBRL
NTCO3GRUPO NATURAON NM
0.76BRL0.41BRL0.40BRL4.045BBRL4.718BBRL23.616BBRL40.165BBRL0.75BRL40.165BBRL1.048BBRL
EQPA3EQTL PARA ON
0.46BRL0.46BRL0.46BRL2.098BBRL694.382MBRL2.284BBRL8.12BBRL0.46BRL8.12BBRL1.026BBRL
JHSF3JHSF PART ON NM
1.46BRL1.43BRL1.41BRL1.149BBRL287.728MBRL1.37BBRL2.007BBRL1.45BRL2.007BBRL1.003BBRL
LCAM3LOCAMERICA ON NM
1.98BRL1.98BRL1.96BRL2.436BBRL757.448MBRL2.585BBRL6.513BBRL1.96BRL6.513BBRL1.003BBRL
WHRL3WHIRLPOOL ON
0.65BRL0.65BRL0.65BRL1.146BBRL549.662MBRL2.015BBRL11.38BBRL0.65BRL11.38BBRL980.325MBRL
CIEL3CIELO ON NM
0.36BRL0.34BRL0.34BRL2.783BBRL667.619MBRL2.513BBRL11.685BBRL0.36BRL11.685BBRL970.471MBRL
BRSR3BANRISUL ON N1
2.32BRL2.04BRL2.04BRL10.635BBRL2.32BRL10.635BBRL948.535MBRL
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
5.75BRL5.75BRL5.75BRL1.501BBRL585.22MBRL1.703BBRL5.39BBRL5.75BRL5.39BBRL943.423MBRL
SMTO3SAO MARTINHOON NM
2.68BRL4.22BRL4.22BRL3.321BBRL703.057MBRL1.554BBRL4.305BBRL2.68BRL4.305BBRL927.124MBRL
CYRE3CYRELA REALTON NM
2.38BRL2.30BRL2.30BRL800.07MBRL385.457MBRL1.679BBRL4.804BBRL2.38BRL4.804BBRL914.355MBRL
UGPA3ULTRAPAR ON EJ NM
0.78BRL0.82BRL0.82BRL2.74BBRL1.47BBRL4.905BBRL109.733BBRL0.78BRL109.733BBRL850.463MBRL
MOVI3MOVIDA ON NM
2.52BRL2.93BRL2.93BRL2.745BBRL866.665MBRL2.337BBRL5.333BBRL2.51BRL5.333BBRL819.439MBRL
MRVE3MRV ON NM
1.67BRL1.53BRL1.53BRL568.266MBRL331.742MBRL1.796BBRL7.134BBRL1.66BRL7.134BBRL804.945MBRL
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
2.98BRL7.76BRL7.76BRL3.507BBRL2.199BBRL11.192BBRL51.291BBRL2.98BRL51.291BBRL802MBRL
MLAS3MULTILASER ON NM
0.95BRL0.92BRL0.92BRL228.134MBRL277.382MBRL1.34BBRL4.847BBRL0.95BRL4.847BBRL774.715MBRL
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
0.34BRL0.36BRL0.36BRL1.466BBRL950.116MBRL3.442BBRL15.877BBRL0.34BRL15.877BBRL758.931MBRL
RADL3RAIADROGASILON NM
0.46BRL0.44BRL0.43BRL2.664BBRL1.576BBRL5.914BBRL24.127BBRL0.45BRL24.127BBRL751.934MBRL
CBAV3CBA ON NM
0.84BRL2.18BRL2.18BRL1.779BBRL548.924MBRL1.608BBRL8.423BBRL0.84BRL8.423BBRL742.944MBRL
BAZA3AMAZONIA ON
24.67BRL24.67BRL24.67BRL3.846BBRL24.67BRL3.846BBRL737.839MBRL
RAPT3RANDON PART ON N1
2.12BRL2.11BRL2.11BRL1.326BBRL644.575MBRL2.268BBRL9.057BBRL2.12BRL9.057BBRL697.876MBRL
CCRO3CCR SA ON NM
0.34BRL1.71BRL1.71BRL11.104BBRL6.712BBRL4.583BBRL12.244BBRL0.34BRL12.244BBRL695.631MBRL
ALPA3ALPARGATAS ON N1
1.19BRL1.03BRL1.03BRL705.463MBRL419.981MBRL1.886BBRL3.949BBRL1.18BRL3.949BBRL689.608MBRL
FHER3FER HERINGERON NM
12.39BRL12.39BRL12.39BRL807.611MBRL435.28MBRL999.313MBRL4.291BBRL12.39BRL4.291BBRL667.21MBRL
TASA3TAURUS ARMASON N2
6.00BRL6.59BRL6.52BRL949.438MBRL334.541MBRL1.318BBRL2.74BBRL5.68BRL2.74BBRL635.06MBRL
LREN3LOJAS RENNERON NM
0.66BRL0.99BRL0.99BRL2.131BBRL1.343BBRL5.071BBRL10.572BBRL0.66BRL10.572BBRL633.112MBRL
BSLI3BRB BANCO ON
1.49BRL1.48BRL1.62BRL4.217BBRL1.49BRL4.217BBRL607.712MBRL
GRND3GRENDENE ON NM
0.67BRL0.66BRL0.66BRL429.305MBRL189.258MBRL996.697MBRL2.343BBRL0.67BRL2.343BBRL601.005MBRL
BEEF3MINERVA ON NM
1.03BRL0.81BRL0.81BRL2.501BBRL1.202BBRL4.559BBRL26.965BBRL1.03BRL26.965BBRL598.879MBRL
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
19.58BRL−0.41BRL−0.41BRL819.966MBRL129.739MBRL132.505MBRL238.303MBRL19.58BRL238.303MBRL598.231MBRL
MOAR3MONT ARANHA ON EDJ
48.27BRL48.27BRL48.27BRL−30.409MBRL−168KBRL−629KBRL1.475MBRL48.27BRL1.475MBRL591.383MBRL
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
0.09BRL0.09BRL0.09BRL1.53BBRL2.148BBRL7.67BBRL35.278BBRL0.09BRL35.278BBRL590.661MBRL
LEVE3METAL LEVE ON NM
4.42BRL4.39BRL4.39BRL769.474MBRL234.263MBRL966.121MBRL3.615BBRL4.42BRL3.615BBRL566.858MBRL
AMER3AMERICANAS ON NM
0.72BRL0.63BRL0.63BRL2.829BBRL1.568BBRL5.468BBRL22.696BBRL0.72BRL22.696BBRL543.795MBRL
CSMG3COPASA ON NM
1.42BRL1.28BRL1.28BRL1.615BBRL500.353MBRL2.1BBRL5.895BBRL1.42BRL5.895BBRL537.587MBRL
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
3.53BRL4.24BRL4.24BRL1.744BBRL611MBRL1.704BBRL13.688BBRL3.53BRL13.688BBRL537.221MBRL
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
1.50BRL1.56BRL1.56BRL263.656MBRL350.263MBRL1.664BBRL7.814BBRL1.49BRL7.814BBRL504.986MBRL
SBFG3GRUPO SBF ON NM
2.05BRL2.27BRL2.09BRL931.038MBRL534.918MBRL2.05BBRL5.11BBRL1.96BRL5.11BBRL498.157MBRL
HAPV3HAPVIDA ON NM
0.13BRL0.06BRL0.06BRL1.216BBRL897.859MBRL2.358BBRL9.883BBRL0.13BRL9.883BBRL497.795MBRL
CAML3CAMIL ON ED NM
1.32BRL1.32BRL1.30BRL700.321MBRL425.9MBRL1.778BBRL9.016BBRL1.30BRL9.016BBRL477.784MBRL