חברות עם ההכנסות הגבוהות ביותר — בורסת ברזיל

המניות ברזיל האלה יכולות לעזור במיוחד למשקיעים בצמיחה, שמחפשים בעיקר חברות שמגדילות את המכירות שלהן הרבה יותר מהר מכל אחד אחר. אבל היזהר, בסופו של יום ההכנסות נחשבות מעט מאוד אם העסק לעולם לא ירוויח. אז תמיד ודא שאתה עושה את המחקר המלא שלך קודם כל לפני שאתה סוחר משהו מרשימה הזו.

סקירה כלליתביצועיםהערכהדיבידנדיםמינוףדוח רווח הפסדמאזןמתנדיםעוקבי-מגמה
טיקר
רווח למניה (FY)
EPS (TTM)
EPS מדולל (TTM)
רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות
רווח גולמי (MRQ)
רווח גולמי (FY)
הכנסה
רווח למניה מדולל (FY)
הכנסה שנתית
הכנסה
PETR3PETROBRAS ON EDJ N2
8.18BRL11.50BRL11.50BRL258.769BBRL72.518BBRL208.063BBRL452.668BBRL8.18BRL452.668BBRL106.668BBRL
JBSS3JBS ON NM
8.26BRL9.87BRL9.87BRL44.097BBRL16.018BBRL64.959BBRL350.696BBRL8.26BRL350.696BBRL20.487BBRL
VALE3VALE ON NM
24.19BRL22.88BRL22.88BRL161.01BBRL32.081BBRL174.634BBRL293.524BBRL24.19BRL293.524BBRL121.228BBRL
BBDC3BRADESCO ON N1
2.06BRL2.08BRL2.23BRL233.216BBRL2.06BRL233.216BBRL21.946BBRL
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
2.74BRL2.83BRL2.82BRL188.67BBRL2.72BRL188.67BBRL26.76BBRL
BBAS3BRASIL ON EDJ NM
6.43BRL159.413BBRL6.43BRL159.413BBRL18.344BBRL
VBBR3VIBRA ON NM
2.16BRL2.18BRL2.16BRL3.888BBRL2.04BBRL6.305BBRL130.121BBRL2.16BRL130.121BBRL2.497BBRL
UGPA3ULTRAPAR ON EJ NM
0.78BRL0.82BRL0.82BRL2.74BBRL1.47BBRL4.905BBRL109.733BBRL0.78BRL109.733BBRL850.463MBRL
BRKM3BRASKEM ON N1
17.56BRL17.56BRL17.56BRL31.04BBRL6.114BBRL31.469BBRL105.625BBRL17.54BRL105.625BBRL13.985BBRL
SANB3SANTANDER BRON
2.08BRL2.05BRL2.05BRL100.408BBRL2.08BRL100.408BBRL15.528BBRL
MRFG3MARFRIG ON NM
6.42BRL6.12BRL6.12BRL15.585BBRL3.384BBRL16.799BBRL85.388BBRL6.42BRL85.388BBRL4.342BBRL
GOAU3GERDAU MET ON N1
4.68BRL4.67BRL4.67BRL24.924BBRL5.181BBRL20.817BBRL78.345BBRL4.68BRL78.345BBRL5.063BBRL
GGBR3GERDAU ON N1
9.09BRL9.36BRL9.33BRL24.137BBRL5.181BBRL20.817BBRL78.345BBRL9.04BRL78.345BBRL15.494BBRL
CRFB3CARREFOUR BRON NM
1.58BRL1.31BRL1.30BRL5.861BBRL3.897BBRL15.008BBRL77.751BBRL1.58BRL77.751BBRL3.144BBRL
ABEV3AMBEV S/A ON
0.81BRL0.86BRL0.85BRL21.968BBRL8.496BBRL35.12BBRL72.854BBRL0.80BRL72.854BBRL12.671BBRL
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
2.98BRL7.76BRL7.76BRL3.507BBRL2.199BBRL11.192BBRL51.291BBRL2.98BRL51.291BBRL802MBRL
BRFS3BRF SA ON NM
0.52BRL−1.13BRL−1.13BRL4.698BBRL1.005BBRL9.598BBRL48.343BBRL0.52BRL48.343BBRL419.455MBRL
CSNA3SID NACIONALON
8.91BRL6.01BRL6.01BRL19.978BBRL4.452BBRL21.929BBRL47.912BBRL8.91BRL47.912BBRL12.259BBRL
VIVT3TELEF BRASILON
3.71BRL3.60BRL3.60BRL17.69BBRL4.307BBRL16.902BBRL44.033BBRL3.71BRL44.033BBRL6.239BBRL
NEOE3NEOENERGIA ON NM
3.23BRL3.40BRL3.40BRL11.306BBRL3.286BBRL10.755BBRL43.165BBRL3.23BRL43.165BBRL3.925BBRL
ASAI3ASSAI ON NM
1.20BRL1.20BRL1.20BRL3.272BBRL1.812BBRL6.507BBRL41.898BBRL1.19BRL41.898BBRL1.61BBRL
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
6.39BRL16.07BRL16.07BRL25.666BBRL4.171BBRL19.296BBRL40.965BBRL6.39BRL40.965BBRL8.626BBRL
NTCO3GRUPO NATURAON NM
0.76BRL0.41BRL0.40BRL4.045BBRL4.718BBRL23.616BBRL40.165BBRL0.75BRL40.165BBRL1.048BBRL
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
4.12BRL4.12BRL4.12BRL8.832BBRL2.602BBRL8.841BBRL39.21BBRL4.12BRL39.21BBRL4.748BBRL
ELET3ELETROBRAS ON N1
3.60BRL4.31BRL4.27BRL6.362BBRL5.445BBRL25.482BBRL37.616BBRL3.54BRL37.616BBRL5.646BBRL
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
0.09BRL0.09BRL0.09BRL1.53BBRL2.148BBRL7.67BBRL35.278BBRL0.09BRL35.278BBRL590.661MBRL
USIM3USIMINAS ON N1
7.37BRL7.58BRL7.58BRL11.52BBRL1.679BBRL11.104BBRL33.776BBRL7.37BRL33.776BBRL9.071BBRL
CMIG3CEMIG ON N1
1.70BRL2.17BRL2.63BRL7.062BBRL1.942BBRL6.62BBRL33.646BBRL1.70BRL33.646BBRL3.751BBRL
VIIA3VIA ON NM
−0.19BRL−0.29BRL−0.29BRL2.907BBRL2.048BBRL8.528BBRL30.899BBRL−0.19BRL30.899BBRL−297MBRL
BEEF3MINERVA ON NM
1.03BRL0.81BRL0.81BRL2.501BBRL1.202BBRL4.559BBRL26.965BBRL1.03BRL26.965BBRL598.879MBRL
ENGI3ENERGISA ON N2
1.56BRL1.55BRL1.52BRL6.376BBRL1.724BBRL5.965BBRL26.798BBRL1.52BRL26.798BBRL2.818BBRL
CSAN3COSAN ON NM
3.34BRL3.21BRL3.20BRL6.591BBRL1.716BBRL6.339BBRL24.907BBRL3.33BRL24.907BBRL6.123BBRL
EQTL3EQUATORIAL ON NM
3.76BRL3.93BRL3.93BRL6.763BBRL1.885BBRL6.581BBRL24.241BBRL3.76BRL24.241BBRL3.695BBRL
RADL3RAIADROGASILON NM
0.46BRL0.44BRL0.43BRL2.664BBRL1.576BBRL5.914BBRL24.127BBRL0.45BRL24.127BBRL751.934MBRL
CPLE3COPEL ON N2
1.40BRL1.77BRL1.77BRL4.997BBRL1.386BBRL4.799BBRL23.984BBRL1.40BRL23.984BBRL3.836BBRL
WEGE3WEG ON NM
0.85BRL0.90BRL0.90BRL4.507BBRL1.742BBRL6.391BBRL23.563BBRL0.85BRL23.563BBRL3.586BBRL
AMER3AMERICANAS ON NM
0.72BRL0.63BRL0.63BRL2.829BBRL1.568BBRL5.468BBRL22.696BBRL0.72BRL22.696BBRL543.795MBRL
EMBR3EMBRAER ON NM
−0.37BRL0.06BRL0.06BRL2.024BBRL624.757MBRL3.539BBRL22.67BBRL−0.37BRL22.67BBRL−274.819MBRL
SULA3SUL AMERICA ON N2
0.84BRL0.76BRL0.75BRL21.509BBRL0.83BRL21.509BBRL332.546MBRL
PSSA3PORTO SEGUROON NM
2.40BRL2.21BRL2.21BRL21.177BBRL2.40BRL21.177BBRL1.544BBRL
RDOR3REDE D OR ON NM
0.80BRL0.72BRL0.71BRL4.813BBRL1.063BBRL4.683BBRL20.382BBRL0.80BRL20.382BBRL1.575BBRL
SBSP3SABESP ON NM
3.37BRL4.07BRL4.07BRL6.417BBRL1.708BBRL6.521BBRL19.491BBRL3.37BRL19.491BBRL2.306BBRL
CMIN3CSNMINERACAOON N2
1.15BRL0.85BRL0.85BRL9.033BBRL2.285BBRL11.012BBRL19.04BBRL1.15BRL19.04BBRL6.371BBRL
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
3.70BRL3.79BRL4.299BBRL1.337BBRL3.942BBRL18.874BBRL3.68BRL18.874BBRL2.16BBRL
TIMS3TIM ON NM
1.22BRL1.27BRL1.27BRL8.908BBRL2.231BBRL8.771BBRL18.058BBRL1.22BRL18.058BBRL2.957BBRL
KLBN3KLABIN S/A ON N2
0.55BRL0.66BRL0.66BRL7.29BBRL2.008BBRL7.905BBRL16.481BBRL0.55BRL16.481BBRL3.02BBRL
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
0.34BRL0.36BRL0.36BRL1.466BBRL950.116MBRL3.442BBRL15.877BBRL0.34BRL15.877BBRL758.931MBRL
REDE3REDE ENERGIAON
0.74BRL0.77BRL0.77BRL4.266BBRL1.196BBRL4.051BBRL15.611BBRL0.74BRL15.611BBRL1.519BBRL
LIGT3LIGHT S/A ON NM
1.08BRL0.91BRL0.91BRL2.015BBRL634.197MBRL2.397BBRL14.898BBRL1.08BRL14.898BBRL397.945MBRL
CEEB3COELBA ON
6.37BRL7.06BRL7.06BRL3.938BBRL1.138BBRL3.511BBRL14.265BBRL6.37BRL14.265BBRL1.669BBRL
BPAC3BTGP BANCO ON N2
1.23BRL14.006BBRL1.23BRL14.006BBRL4.375BBRL
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
3.53BRL4.24BRL4.24BRL1.744BBRL611MBRL1.704BBRL13.688BBRL3.53BRL13.688BBRL537.221MBRL
EGIE3ENGIE BRASILON NM
1.92BRL2.06BRL2.06BRL6.755BBRL1.507BBRL5.86BBRL12.514BBRL1.92BRL12.514BBRL1.564BBRL
CCRO3CCR SA ON NM
0.34BRL1.71BRL1.71BRL11.104BBRL6.712BBRL4.583BBRL12.244BBRL0.34BRL12.244BBRL695.631MBRL
CIEL3CIELO ON NM
0.36BRL0.34BRL0.34BRL2.783BBRL667.619MBRL2.513BBRL11.685BBRL0.36BRL11.685BBRL970.471MBRL
WHRL3WHIRLPOOL ON
0.65BRL0.65BRL0.65BRL1.146BBRL549.662MBRL2.015BBRL11.38BBRL0.65BRL11.38BBRL980.325MBRL
RENT3LOCALIZA ON NM
2.72BRL2.76BRL2.75BRL4.023BBRL1.257BBRL4.621BBRL10.901BBRL2.70BRL10.901BBRL2.044BBRL
BRSR3BANRISUL ON N1
2.32BRL2.04BRL2.04BRL10.635BBRL2.32BRL10.635BBRL948.535MBRL
LREN3LOJAS RENNERON NM
0.66BRL0.99BRL0.99BRL2.131BBRL1.343BBRL5.071BBRL10.572BBRL0.66BRL10.572BBRL633.112MBRL
OIBR3OI ON N1
−1.43BRL−1.51BRL−1.51BRL17.211MBRL−920.226MBRL559.134MBRL10.483BBRL−1.43BRL10.483BBRL−8.516BBRL
DASA3DASA ON NM
−0.40BRL−0.32BRL−0.32BRL1.204BBRL872.256MBRL2.825BBRL10.419BBRL−0.40BRL10.419BBRL−226.569MBRL
BNBR3NORD BRASIL ON
18.74BRL18.74BRL18.74BRL10.166BBRL18.74BRL10.166BBRL1.618BBRL
HAPV3HAPVIDA ON NM
0.13BRL0.13BRL0.13BRL1.412BBRL897.859MBRL2.358BBRL9.883BBRL0.13BRL9.883BBRL497.795MBRL
B3SA3B3 ON NM
0.78BRL0.75BRL0.75BRL7.081BBRL9.248BBRL0.77BRL9.248BBRL4.717BBRL
RAPT3RANDON PART ON N1
2.12BRL2.11BRL2.11BRL1.326BBRL644.575MBRL2.268BBRL9.057BBRL2.12BRL9.057BBRL697.876MBRL
CAML3CAMIL ON ED NM
1.32BRL1.32BRL1.30BRL700.321MBRL425.9MBRL1.778BBRL9.016BBRL1.30BRL9.016BBRL477.784MBRL
IRBR3IRBBRASIL REON NM
−0.54BRL−0.54BRL−0.54BRL8.715BBRL−0.54BRL8.715BBRL−682.701MBRL
CBAV3CBA ON NM
0.84BRL2.18BRL2.18BRL1.779BBRL548.924MBRL1.608BBRL8.423BBRL0.84BRL8.423BBRL742.944MBRL
DXCO3DEXCO ON NM
2.49BRL2.41BRL2.40BRL2.557BBRL657.359MBRL2.689BBRL8.17BBRL2.48BRL8.17BBRL1.725BBRL
ITSA3ITAUSA ON N1
1.38BRL1.38BRL1.41BRL2.111BBRL753MBRL2.719BBRL8.17BBRL1.38BRL8.17BBRL12.2BBRL
EQPA3EQTL PARA ON
0.46BRL0.46BRL0.46BRL2.098BBRL694.382MBRL2.284BBRL8.12BBRL0.46BRL8.12BBRL1.026BBRL
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
1.50BRL1.56BRL1.56BRL263.656MBRL350.263MBRL1.664BBRL7.814BBRL1.49BRL7.814BBRL504.986MBRL
PGMN3PAGUE MENOS ON NM
0.37BRL0.32BRL0.32BRL651.059MBRL542.886MBRL2.142BBRL7.529BBRL0.37BRL7.529BBRL164.457MBRL
RAIL3RUMO S.A. ON NM
0.08BRL−0.05BRL−0.05BRL3.737BBRL632.499MBRL2.088BBRL7.44BBRL0.08BRL7.44BBRL150.538MBRL
ENMT3ENERGISA MT ON
5.18BRL5.18BRL5.18BRL1.958BBRL546.511MBRL2.094BBRL7.323BBRL5.18BRL7.323BBRL1.133BBRL
GUAR3GUARARAPES ON NM
0.91BRL0.96BRL0.96BRL798.919MBRL869.665MBRL3.401BBRL7.221BBRL0.91BRL7.221BBRL453.128MBRL
MRVE3MRV ON NM
1.67BRL1.53BRL1.53BRL568.266MBRL331.742MBRL1.796BBRL7.134BBRL1.66BRL7.134BBRL804.945MBRL
TUPY3TUPY ON NM
1.42BRL2.05BRL2.03BRL879.271MBRL392.213MBRL1.051BBRL7.083BBRL1.41BRL7.083BBRL204.208MBRL
GGPS3GPS ON NM
0.62BRL0.62BRL0.62BRL764.976MBRL306.354MBRL1.115BBRL6.615BBRL0.62BRL6.615BBRL399.675MBRL
AGXY3AGROGALAXY ON NM
0.77BRL0.84BRL0.83BRL420.356MBRL392.007MBRL812.585MBRL6.581BBRL0.74BRL6.581BBRL118.338MBRL
LCAM3LOCAMERICA ON NM
1.98BRL1.98BRL1.96BRL2.436BBRL757.448MBRL2.585BBRL6.513BBRL1.96BRL6.513BBRL1.003BBRL
PFRM3PROFARMA ON NM
0.64BRL0.64BRL0.64BRL240.748MBRL196.672MBRL781.685MBRL6.413BBRL0.64BRL6.413BBRL78.192MBRL
UNIP3UNIPAR ON
19.11BRL21.02BRL19.11BRL2.762BBRL942.502MBRL2.803BBRL6.289BBRL19.11BRL6.289BBRL1.985BBRL
VVEO3VIVEO ON NM
1.51BRL1.60BRL1.60BRL432.693MBRL298.276MBRL1.106BBRL6.219BBRL1.51BRL6.219BBRL395.155MBRL
HYPE3HYPERA ON NM
2.10BRL2.17BRL2.14BRL2.177BBRL917.211MBRL3.73BBRL5.937BBRL2.08BRL5.937BBRL1.33BBRL
CSMG3COPASA ON NM
1.42BRL1.28BRL1.28BRL1.615BBRL500.353MBRL2.1BBRL5.895BBRL1.42BRL5.895BBRL537.587MBRL
ALLD3ALLIED ON NM
3.09BRL2.86BRL2.68BRL463.14MBRL176.278MBRL747.15MBRL5.739BBRL2.92BRL5.739BBRL288.231MBRL
TRPL3TRAN PAULISTON N1
4.58BRL4.52BRL4.52BRL3.994BBRL895.681MBRL4.099BBRL5.534BBRL4.58BRL5.534BBRL3.019BBRL
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
5.75BRL5.75BRL5.75BRL1.501BBRL585.22MBRL1.703BBRL5.39BBRL5.75BRL5.39BBRL943.423MBRL
TTEN33TENTOS ON NM
0.87BRL0.88BRL0.88BRL350.22MBRL158.193MBRL701.054MBRL5.339BBRL0.87BRL5.339BBRL430.306MBRL
MOVI3MOVIDA ON NM
2.52BRL2.93BRL2.93BRL2.745BBRL866.665MBRL2.337BBRL5.333BBRL2.51BRL5.333BBRL819.439MBRL
ALUP3ALUPAR ON N2
1.27BRL1.39BRL1.39BRL3.847BBRL1.107BBRL3.831BBRL5.234BBRL1.27BRL5.234BBRL1.115BBRL
SAPR3SANEPAR ON N2
0.78BRL0.81BRL0.81BRL2.412BBRL779.581MBRL3.01BBRL5.204BBRL0.78BRL5.204BBRL1.178BBRL
CEAB3CEA MODAS ON NM
1.07BRL1.02BRL1.02BRL699.266MBRL392.062MBRL1.843BBRL5.153BBRL1.06BRL5.153BBRL329.008MBRL
ENEV3ENEVA ON NM
0.93BRL0.91BRL0.91BRL1.954BBRL353.716MBRL1.881BBRL5.124BBRL0.92BRL5.124BBRL1.173BBRL
SBFG3GRUPO SBF ON NM
2.05BRL2.27BRL2.09BRL931.038MBRL534.918MBRL2.05BBRL5.11BBRL1.96BRL5.11BBRL498.157MBRL
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
4.64BRL6.98BRL6.95BRL3.011BBRL1.309BBRL2.294BBRL4.949BBRL4.61BRL4.949BBRL1.062BBRL
CEED3CEEE-D ON
−5.78BRL32.03BRL32.03BRL161.009MBRL−74.644MBRL460.981MBRL4.888BBRL−5.78BRL4.888BBRL−394.234MBRL
MLAS3MULTILASER ON NM
0.95BRL0.92BRL0.92BRL228.134MBRL277.382MBRL1.34BBRL4.847BBRL0.95BRL4.847BBRL774.715MBRL
CYRE3CYRELA REALTON NM
2.38BRL2.30BRL2.30BRL800.07MBRL385.457MBRL1.679BBRL4.804BBRL2.38BRL4.804BBRL914.355MBRL