תעשיות שוק המניות — ‎צ'לה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
101665.896B0.00%3טכנולוגיה אלקטרונית1
767.447B-1.55%30.713Kתעשיות תהליכים4
824.775B0.65%11.819Kהוֹבָלָה1
387.818B1.38%22.951Kכלי עזר1
198496.803B0.00%100מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
226.654B0.65%67.073Kמסחר קמעונאי1
4018.030B-0.74%62.460Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
533385.459B0.00%45מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
2762.509B-0.02%18הפקת ייצור1
502482.158B-2.10%304שרותים לצרכן2
12367.790B0.00%16תעשיות תהליכים2
1333.182B40.30%440מינרלים אנרגיה1
25297.176B-1.03%1.977Kטכנולוגיה אלקטרונית1
300.090B0.53%170.562Kמינרלים שאינם אנרגיה2
7416.160B-0.96%37.109Kמסחר קמעונאי4
87844.252B-2.83%1מסחר קמעונאי1
24165.684B1.85%19.620Mכלי עזר10
31.110B0.00%582בני קיימא לצרכן1
2135.024B-0.33%31.776Kשירותים תעשייתיים7
869875.359B-0.39%28פיננסי3
231023.884B-0.00%1.267Kפיננסי9
394.986B0.00%6.399Kשירותי הפצה1
312780.488B-0.00%2.180Kמסחר קמעונאי3
203.022B-3.24%8.183Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
655.926B0.07%15.124Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
5030.966B-0.75%5.682Kמינרלים שאינם אנרגיה3
898.381B-0.42%175.925Kכלי עזר3
278098.954B5.02%159מסחר קמעונאי1
147.484B1.27%137.308Kבני קיימא לצרכן1
410.511B0.50%46.714Kשירותי בריאות2
135.126B1.01%271.463Kשרותים לצרכן2
201389.862B-1.38%31הפקת ייצור2
897.900B-2.10%2.233Kתעשיות תהליכים1
322.491B-1.19%395.195Kשירותי טכנולוגיה1
379137.146B1.59%313מינרלים אנרגיה2
2789240.315B-0.04%2מסחר קמעונאי4
5971342.874B-1.58%56שירותי טכנולוגיה5
1068.256B0.97%2.462Kפיננסי2
1685.077B-0.48%12.007Kפיננסי5
2078.532B1.19%759.506Kשונות4
310.490B3.06%4.278Kפיננסי1
1309752.867B4.49%311פיננסי7
426.848B0.00%161תקשורת1
3168.189B-3.66%1.271Mהוֹבָלָה2
174257.483B0.00%2טכנולוגיית בריאות1
639.434B0.00%350הפקת ייצור1
786.703B0.27%163.695Kשונות3
761.667B-26.76%3.931Kהפקת ייצור1
105.853B-0.85%14.418Kשרותים לצרכן5
256.032B0.00%4מינרלים אנרגיה1
8922.197B0.00%70מינרלים אנרגיה1
37599.474B-10.49%2.285Kמינרלים שאינם אנרגיה2
771.936B3.16%3.525Mהוֹבָלָה2
3724012.021B0.34%103שירותי טכנולוגיה3
1019296.388B-0.85%257טכנולוגיית בריאות5
33883.429B-11.06%437מינרלים שאינם אנרגיה1
103194.074B-6.75%50הוֹבָלָה1
3763.408B-0.49%149.625Kפיננסי7
20604.527B-0.31%159.608Kפיננסי4
497956.306B-0.04%106שרותים לצרכן4
343911.182B0.00%78טכנולוגיה אלקטרונית2
96972.910B-1.77%153מסחר קמעונאי2
1492.784B-0.24%486.084Kתקשורת2
6076.453B-10.64%896מינרלים שאינם אנרגיה3
3926506.894B0.34%213טכנולוגיה אלקטרונית3
1441.815B1.23%5.504Mכלי עזר2
טען עוד