קח את המסחר שלך לשלב הבא התחל ניסיון חינם

תעשיות שוק המניות — ‎צ'לה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

       
202592.323B2.14%43טכנולוגיה אלקטרונית2
747.402B0.61%254.598Kתעשיות תהליכים4
254225.551B-0.40%26הוֹבָלָה2
1212.573B0.42%218.506Kהוֹבָלָה1
439.676B-0.76%3.180Kכלי עזר1
404683.325B-0.00%34מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
199.350B0.00%423.052Kמסחר קמעונאי1
4465.604B-1.69%334.659Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
353515.371B3.57%308מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
37155.724B0.00%10טכנולוגיית בריאות1
2395.205B1.35%459.405Kהפקת ייצור1
488071.777B-0.55%48שרותים לצרכן2
9403.619B-0.45%167.794Kתעשיות תהליכים2
159.250B-0.02%2.290Kתעשיות תהליכים1
440.661B-0.00%791.568Kמינרלים שאינם אנרגיה3
177.925B0.91%15.307Kתעשיות תהליכים2
152769.999B4.20%94.720Kמסחר קמעונאי5
82739.443B0.00%77מסחר קמעונאי1
25376.982B-0.01%15.811Mכלי עזר11
31.110B0.00%9.993Kבני קיימא לצרכן1
2083.428B0.59%619.405Kשירותים תעשייתיים7
902493.559B-1.36%18פיננסי3
218253.999B0.07%367פיננסי7
413.805B0.02%3.764Mשירותי הפצה2
610046.683B-0.43%3.835Kמסחר קמעונאי4
213.969B0.00%8.051Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
667.554B-0.71%41.031Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
5013.455B-1.97%1.090Mמינרלים שאינם אנרגיה3
961.920B0.00%90.645Kכלי עזר3
41.409B0.00%100.000Kבני קיימא לצרכן1
182.672B1.72%53.863Kבני קיימא לצרכן1
412.896B-0.50%82.557Kשירותי בריאות2
55.973B-0.08%18.694Mשרותים לצרכן2
86746.114B-7.71%782הפקת ייצור2
1029.510B-0.36%4.954Kתעשיות תהליכים2
356449.365B-0.00%417שירותי טכנולוגיה3
371948.482B-5.43%202מינרלים אנרגיה2
2571824.098B-0.16%12מסחר קמעונאי2
5653729.951B-0.70%19שירותי טכנולוגיה5
268727.136B8.15%449פיננסי3
1669.889B-0.52%4.278Kפיננסי4
1903.038B-0.01%177.957Kשונות4
309.990B0.00%59.071Kפיננסי1
1486395.846B1.64%328פיננסי7
426.848B0.00%21תקשורת1
3057.638B2.72%417.826Mהוֹבָלָה1
328049.995B0.00%22טכנולוגיית בריאות2
715.403B0.00%4הפקת ייצור1
679.439B-3.78%12.896Kשונות2
2.645B-16.67%20.043Mשירותי פרסום1
107.442B-0.00%2.614Kשרותים לצרכן4
28350.728B3.47%82פיננסי1
240.442B0.00%2.768Kמינרלים אנרגיה1
8514.043B-2.29%429.437Kמינרלים אנרגיה1
14039.652B0.97%2שירותים תעשייתיים1
70916.116B10.97%845שרותים לצרכן2
85860.467B2.25%182מינרלים שאינם אנרגיה3
734.779B0.87%563.447Kהוֹבָלָה3
3460383.550B0.49%32שירותי טכנולוגיה3
1057512.006B0.84%880טכנולוגיית בריאות4
4384.690B-1.29%410.736Kפיננסי7
19173.837B-2.28%59.173Mפיננסי4
356695.501B0.65%149שרותים לצרכן3
166300.677B0.00%15טכנולוגיה אלקטרונית1
102486.928B0.02%158.872Kמסחר קמעונאי2
1568.959B0.92%150.047Kתקשורת2
8103.389B4.68%28.299Kמינרלים שאינם אנרגיה4
3679564.487B0.28%104טכנולוגיה אלקטרונית2
86419.216B3.82%3הפקת ייצור1
1778.664B3.32%60.703Mכלי עזר3
טען עוד