תעשיות שוק המניות — ‎צ'לה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
90427.456B0.00%1טכנולוגיה אלקטרונית1
1241.811B2.79-0.26%159.601Kתעשיות תהליכים5
158844.617B2.950.00%1הוֹבָלָה1
134.428B-0.70%385.512Kהוֹבָלָה1
381.093B0.00-1.48%29.340Kכלי עזר1
164165.093B1.04-16.93%4.324Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
115.640B12.313.68%62.421Kמסחר קמעונאי1
3165.296B10.80-0.29%437.002Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
497753.296B2.710.32%429מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
119674.968B3.070.15%1טכנולוגיית בריאות1
402854.176B3.11%81שרותים לצרכן2
21.000B2.720.00%1שרותים לצרכן1
24307.648B4.910.97%6.063Kתעשיות תהליכים3
2988.790B0.00%144מינרלים אנרגיה1
282.916B7.400.00%1.245Mמינרלים שאינם אנרגיה2
508.080B3.380.00%1.714Kתעשיות תהליכים1
95620.386B1.60%2שירותי טכנולוגיה1
222128.698B0.760.24%106.710Kמסחר קמעונאי5
21499.494B4.460.01%103.619Mכלי עזר12
296.159B0.00-0.96%445.071Kשירותי הפצה1
1355.785B7.230.66%246.093Kשירותים תעשייתיים6
8224.834B26.332.72%676.998Kפיננסי10
535.038B3.79-3.32%257.423Kשירותי הפצה2
676719.567B1.6210.69%6.545Kמסחר קמעונאי4
240.241B3.90-0.86%3.968Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
490.916B11.940.47%9.963Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
4965.098B0.142.19%3.993Mמינרלים שאינם אנרגיה3
488.549B0.000.00%554כלי עזר3
297757.875B2.32-0.62%2מסחר קמעונאי1
293.837B5.391.08%17.755Kשירותי בריאות2
87.484B-1.51%48.871Mשרותים לצרכן1
318342.059B2.442.33%2מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
197167.787B2.711.10%14הפקת ייצור2
78670.407B0.392.39%14הפקת ייצור1
947.100B5.31-1.91%1.688Kתעשיות תהליכים1
109148.945B4.83-1.43%1שירותי טכנולוגיה1
945580.883B3.791.13%27מינרלים אנרגיה3
2634603.554B0.02-0.41%36מסחר קמעונאי3
6491654.609B2.92%170שירותי טכנולוגיה6
139503.531B3.380.00%20פיננסי1
1573.531B16.592.61%11.668Kפיננסי4
3651.252B19.55-0.16%186.533Mשונות4
279.400B8.951.94%96.516Kפיננסי1
1155705.087B2.691.92%1.187Kפיננסי7
457910.789B5.68-5.31%72.350Kתקשורת4
5107.940B0.00-1.76%435.151Mהוֹבָלָה2
1037.489B12.9610.82%1.089Kשונות2
1042389.858B1.020.62%694שירותי פרסום4
804.264B0.00%100הפקת ייצור1
111.474B-1.41%3.664Kשרותים לצרכן5
44196.545B2.2138.92%1פיננסי2
174.720B0.000.00%6.000Kמינרלים אנרגיה1
9683.911B7.900.27%1.902Mמינרלים אנרגיה1
80450.216B1.70-0.34%243מינרלים שאינם אנרגיה4
730.094B2.02-0.77%4.971Mהוֹבָלָה2
4051251.299B0.88-0.17%94שירותי טכנולוגיה3
1088123.949B3.00-0.08%56טכנולוגיית בריאות4
64688.470B4.78-2.14%48מינרלים שאינם אנרגיה2
4461.329B4.923.60%2.247Mפיננסי8
28462.380B6.67-0.22%176.792Mפיננסי6
354928.561B2.130.00%24שרותים לצרכן3
263002.008B4.030.00%50טכנולוגיה אלקטרונית2
81331.040B4.694.08%1.554Mמסחר קמעונאי3
6445.467B6.59-0.06%42.195Kמינרלים שאינם אנרגיה3
5070732.806B0.571.93%50טכנולוגיה אלקטרונית3
92276.647B2.432.81%10הפקת ייצור1
2198.676B8.242.36%5.867Mכלי עזר4
835.077B0.001.98%294.856Kתקשורת1
טען עוד