מגזר ותעשייה

מגזרי שוק המניות — ‎פולין‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.
סקטור
שווי שוק
אחוז תשואה דיבידנד (כפי שצוין)
שינוי %
ווליום/נפח מסחר
תעשיות
מניות‏
שירותי פרסום19.118B PLN2.79%+1.02%20.45K462
תקשורת12.349B PLN5.22%+0.82%986.866K28
בני קיימא לצרכן3.219T PLN1.50%+0.00%68721
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא145.088B PLN0.49%−0.03%1.105K832
שרותים לצרכן24.286B PLN0.69%+0.11%913.642K829
שירותי הפצה17.503B PLN2.38%+1.36%61.075K439
טכנולוגיה אלקטרונית1.488T PLN0.70%−0.00%23821
מינרלים אנרגיה99.154B PLN9.05%+1.58%899.028K39
פיננסי1.298T PLN3.83%+0.34%250.437K1195
שירותי בריאות1.531B PLN1.49%+1.92%12.975K27
טכנולוגיית בריאות145.701B PLN1.34%−1.65%1.063K438
שירותים תעשייתיים29.342B PLN2.26%+1.04%48.101K342
שונות4.107B PLN6.37%−0.60%36.009K217
מינרלים שאינם אנרגיה32.466B PLN2.80%+1.18%257.252K518
תעשיות תהליכים16.589B PLN4.41%−2.01%74.241K829
הפקת ייצור642.849B PLN2.54%−0.00%245957
מסחר קמעונאי731.665B PLN1.54%−0.18%28.802K525
שירותי טכנולוגיה949.62B PLN1.28%−0.09%65.954K4158
הוֹבָלָה299.588B PLN0.13%−0.66%18057
כלי עזר217.617B PLN7.61%+0.06%356.035K421