תעשיות שוק המניות — ‎פולין‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
324.978M-1.50%17.199Kשירותי פרסום7
50.500M0.00%0טכנולוגיה אלקטרונית1
7.704B-4.39%144.812Kתעשיות תהליכים9
%הוֹבָלָה2
561.400M-0.63%46.058Kהוֹבָלָה1
23.854B-3.93%2.157Mכלי עזר3
6.127B-2.22%6.857Kמינרלים שאינם אנרגיה2
28.362B0.71%41.303Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12
6.698B-3.48%195.535Kמסחר קמעונאי2
6.131B-0.96%3.193Kהפקת ייצור3
1.110B-1.49%2.727Kבני קיימא לצרכן1
6.184B-0.25%4.073Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
299.557M-5.52%15.772Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
3.233B-0.05%140.435Kטכנולוגיית בריאות11
333.949M-3.46%32.642Kשרותים לצרכן2
2.563B-3.18%28.303Kהפקת ייצור12
10.337M0.54%10שרותים לצרכן1
6.087B-2.68%117.705Kתעשיות תהליכים4
2.720B-3.89%98.022Kתעשיות תהליכים2
2.986B-4.60%157.704Kתעשיות תהליכים6
7.868B-8.62%2.478Mמינרלים אנרגיה4
58.243M0.00%7שירותי פרסום3
%טכנולוגיה אלקטרונית1
28.692M-2.23%1.158Kטכנולוגיה אלקטרונית2
19.729B-5.43%382.799Kטכנולוגיה אלקטרונית2
1.025B-1.75%12.930Kמינרלים שאינם אנרגיה5
219.048M-3.33%21.489Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
274.877M-2.55%15.472Kתעשיות תהליכים5
727.560M-2.91%25.128Kשירותי טכנולוגיה2
84.740B-2.45%601.367Kכלי עזר13
1.211B-2.05%25.100Kהפקת ייצור8
80.525M-4.06%71.351Kטכנולוגיה אלקטרונית1
562.740M-4.57%15.946Kטכנולוגיה אלקטרונית5
196.758M-13.30%3.896Kטכנולוגיה אלקטרונית1
2.824B-5.25%265.334Kשירותי הפצה7
41.820M-5.15%14.975Kמסחר קמעונאי1
1.162B-1.17%6.256Kבני קיימא לצרכן3
14.117B-3.34%187.284Kשירותים תעשייתיים32
1.692B-2.70%7.080Kשירותים תעשייתיים4
2.036B-1.18%59.677Kפיננסי12
2.139B-0.71%5.790Kפיננסי16
86.800M3.23%1.912Kשירותי הפצה2
32.558B4.55%211.164Kמסחר קמעונאי3
95.910M-6.88%12.521Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
891.581M-4.41%2.313Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
1.309B-0.62%7.167Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9
70.188M-5.92%10.070Kמינרלים שאינם אנרגיה5
409.071M-4.81%24.397Kכלי עזר1
668.406M-3.27%74.589Kבני קיימא לצרכן3
1.088B-1.83%64.758Kבני קיימא לצרכן6
927.343M-1.52%5.949Kשירותי בריאות4
1.298B0.00%0שרותים לצרכן2
1.083B-2.94%134.174Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
%הפקת ייצור2
1.091B-2.31%8.168Kהפקת ייצור11
1.667B-2.45%6.812Kתעשיות תהליכים3
17.670B-1.89%20.989Kשירותי טכנולוגיה46
201.600M-4.92%42.787Kפיננסי3
25.303B-2.42%3.366Kמינרלים אנרגיה1
67.469B-2.92%956.098Kמסחר קמעונאי5
4.660B-3.31%7.232Kשירותי טכנולוגיה9
3.617B0.17%243.063Kפיננסי12
1.326B-2.70%9.600Kפיננסי18
2.211B-2.24%49.610Kשונות19
402.994M0.00%100פיננסי1
420.522B-3.68%262.126Kפיננסי4
22.469B0.16%278.117Kתקשורת3
841.994M-4.79%214.019Kהוֹבָלָה1
21.901M-6.25%20שרותים לצרכן1
4.067B-1.37%1.673Kשירותי הפצה4
2.634B-4.99%83.198Kטכנולוגיית בריאות9
1.386B-1.75%2.122Kשירותי בריאות6
2.055B-2.87%24.914Kהפקת ייצור9
2.748B-5.77%308.380Kשונות3
9.213B-2.84%19.659Kשירותי פרסום54
1.975B-2.64%24.868Kהפקת ייצור4
2.464B-0.70%7.103Kשרותים לצרכן6
1.332B-4.85%23.143Kהפקת ייצור2
36.895B-4.18%5.616Mמינרלים אנרגיה2
43.546B-2.79%950.539Kמינרלים אנרגיה3
51.983M-3.60%17.556Kשירותים תעשייתיים1
883.593M-1.30%2.518Kשרותים לצרכן5
2.355M-0.51%5.546Kבני קיימא לצרכן1
34.290B-5.14%917.746Kמינרלים שאינם אנרגיה5
197.065M3.17%14.083Kהוֹבָלָה3
15.638B-2.84%17.093Kשירותי טכנולוגיה81
21.700M-10.70%1.131Mשירותי פרסום1
22.089B-1.44%6.108Kטכנולוגיית בריאות8
617.554M-2.07%327.170Kטכנולוגיית בריאות2
32.565B-3.63%2.637Mפיננסי1
69.386M0.22%7.546Kשרותים לצרכן2
655.572M-2.13%55.179Kשרותים לצרכן2
532.444M-7.23%258.562Kתעשיות תהליכים2
28.778B-2.15%186.994Kפיננסי30
2.896B-2.86%3.060Kפיננסי2
1.718B-4.16%174.584Kבני קיימא לצרכן3
121.123B-2.78%334.325Kפיננסי12
6.686B-2.97%99.849Kשרותים לצרכן6
669.556M-2.31%1.058Kטכנולוגיה אלקטרונית2
27.745B-0.74%176.247Kמסחר קמעונאי10
2.578B0.17%51תקשורת8
2.444B-3.54%13.207Kמינרלים שאינם אנרגיה7
61.600M0.76%3.168Kטכנולוגיה אלקטרונית2
496.855M-6.38%4.092Kתעשיות תהליכים2
681.383M-4.41%340.666Kבני קיימא לצרכן1
82.757M-1.37%873.155Kהוֹבָלָה1
3.897B-4.01%951.714Kהפקת ייצור13
340.462M-0.73%516כלי עזר4
6.665B-4.04%219.679Kשירותי הפצה29
10.503B0.04%992.741Kתקשורת4
טען עוד