תעשיות שוק המניות — ‎פולין‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
187.820M3.090.85%1.386Kשירותי פרסום5
45.000M4.040.00%0טכנולוגיה אלקטרונית1
2.709B11.760.62%72.288Kתעשיות תהליכים9
%הוֹבָלָה1
396.489M-3.10%103הוֹבָלָה1
565.391M0.00%1.721Kכלי עזר2
6.049B10.11-1.11%19.844Kמינרלים שאינם אנרגיה2
16.613B4.20-0.26%2.188Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11
2.228B0.20-1.40%161.009Kמסחר קמעונאי3
5.832B0.89-1.56%2.671Kהפקת ייצור3
745.348M4.300.00%228בני קיימא לצרכן1
6.525B3.53-0.23%264מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
164.664M10.940.45%3.706Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
2.062B0.16-0.38%8.241Kטכנולוגיית בריאות6
269.520M3.680.61%1.831Kשרותים לצרכן3
1.143B4.17-0.38%654הפקת ייצור8
10.449M0.00%0שרותים לצרכן1
6.120B2.06-3.45%22.845Kתעשיות תהליכים4
563.197M1.081.42%784תעשיות תהליכים2
3.656B7.21-0.29%17.642Kתעשיות תהליכים8
5.664B1.501.16%271.109Kמינרלים אנרגיה5
2.840B1.26-0.80%4.371Kשירותי פרסום3
%טכנולוגיה אלקטרונית1
132.342M0.000.79%312טכנולוגיה אלקטרונית3
55.282M7.350.00%479טכנולוגיה אלקטרונית1
474.032M0.11-2.24%6.465Kמינרלים שאינם אנרגיה4
300.878M18.42-0.30%2.190Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
173.242M-0.00%72תעשיות תהליכים4
136.749M-0.69%494שירותי טכנולוגיה2
132.296B3.32-5.08%221.494Kכלי עזר13
1.269B1.532.37%52.970Kהפקת ייצור10
54.772M-1.40%750טכנולוגיה אלקטרונית1
316.214M4.400.19%82טכנולוגיה אלקטרונית3
1.982B6.110.34%19.396Kשירותי הפצה8
38.001M0.52%12.526Kמסחר קמעונאי1
574.453M4.650.34%1.678Kבני קיימא לצרכן4
12.141B9.730.02%26.228Kשירותים תעשייתיים41
1.131B9.79-2.45%3.512Kשירותים תעשייתיים2
109.635M0.000.32%815פיננסי8
4.263B0.290.07%9.563Kפיננסי19
2.311B1.08-0.79%55.890Kשירותי הפצה5
30.008B0.00-1.24%157.284Kמסחר קמעונאי3
298.758M0.360.95%16.398Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
95.073M0.000.55%14.101Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
870.195M0.38-0.32%1.364Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
341.296M6.330.93%946מינרלים שאינם אנרגיה6
29.514B-2.07%2.734Mכלי עזר2
358.403M-0.91%157.998Kבני קיימא לצרכן2
461.171M9.86-0.14%253בני קיימא לצרכן5
852.784M3.691.83%294שירותי בריאות4
1.664B0.00-1.98%701שרותים לצרכן4
842.934M2.79-0.62%23.068Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
%הפקת ייצור2
198.511M0.001.39%2.096Kהפקת ייצור8
794.920M3.970.63%62תעשיות תהליכים1
5.667B2.55-1.95%690שירותי טכנולוגיה34
406.584M1.210.60%2.874Kפיננסי3
24.234B3.780.00%117מינרלים אנרגיה2
23.188B0.08-2.18%3.882Mמסחר קמעונאי7
572.109M3.32-0.09%419שירותי טכנולוגיה6
4.137B7.26-1.25%75.092Kפיננסי12
602.156M0.000.08%1.627Kפיננסי15
1.382B2.66-0.24%1.560Kשונות18
460.969M0.00%0פיננסי1
349.948B4.25-1.73%267.596Kפיננסי4
10.704B7.17-0.60%533.926Kתקשורת2
499.374M-1.26%28.172Kהוֹבָלָה1
7.871M0.00%0שרותים לצרכן1
2.797B1.800.97%7.131Kשירותי הפצה4
1.751B0.33-0.27%12.755Kטכנולוגיית בריאות15
72.397M0.00%1שירותי בריאות4
836.080M3.58-1.39%1.161Kהפקת ייצור9
1.168B2.202.15%63.655Kשונות2
6.401B4.03-0.99%4.951Kשירותי פרסום52
1.472B2.890.76%29.674Kהפקת ייצור4
10.631M1.17%20בני קיימא לצרכן2
2.154B0.88-2.14%1.213Kשרותים לצרכן6
564.766M8.47-1.69%1.272Kהפקת ייצור1
34.625B6.34-2.67%1.134Mמינרלים אנרגיה2
413.182M1.76-0.36%9.770Kשרותים לצרכן3
902.717K0.00%0בני קיימא לצרכן1
21.489B4.02-1.09%304.000Kמינרלים שאינם אנרגיה7
241.168M0.004.34%2.709Kהוֹבָלָה3
33.504B2.451.45%295.042Kשירותי טכנולוגיה105
2.840B4.800.01%4.014Kשירותי פרסום2
18.152B4.73-2.99%8.916Kטכנולוגיית בריאות14
%טכנולוגיית בריאות1
20.807B8.05-1.62%1.105Mפיננסי1
114.106M3.74-1.59%446שרותים לצרכן3
419.592M1.580.83%2.664Kשרותים לצרכן2
1.202B2.31-2.31%51.743Kתעשיות תהליכים2
21.694B5.54-0.52%3.293Kפיננסי31
3.062B0.00%0פיננסי1
77.424B3.92-0.70%379.837Kפיננסי11
3.997B0.022.20%74.798Kשרותים לצרכן6
733.214M0.090.57%1.187Kטכנולוגיה אלקטרונית6
17.419B0.00-2.04%150.734Kמסחר קמעונאי9
603.381M1.66-1.35%396תקשורת7
310.648M9.771.35%3.350Kמינרלים שאינם אנרגיה3
24.948M10.823.90%525טכנולוגיה אלקטרונית2
633.783M0.00-2.81%5.807Kתעשיות תהליכים3
389.083M0.58%10.485Kבני קיימא לצרכן2
58.957M4.140.00%25הוֹבָלָה1
4.169B0.741.97%119.554Kהפקת ייצור13
246.213M0.410.00%0כלי עזר4
3.676B5.33-0.15%5.887Kשירותי הפצה27
7.408B0.54-0.85%1.683Mתקשורת3
טען עוד