שכיחמניות סינגפור

מניות הן ניתנות להחלפה - כלומר, ניתנות למכירה - מכשירים פיננסיים המייצגים בעלות על חלק מחברה. אם אתה הבעלים של יחידת מניה, המכונה מניה, אז אתה בעלים חלקים של התאגיד שממנו הוא מגיע. זה מזכה אותך בחלק מהרווחים של אותה חברה כאשר הם מחולקים מחדש למשקיעים כדיבידנדים. וגם - אם הארגון יעלה בערכו - גם ערך המניות שלך יעלה בהתאם (הדבר נכון גם אם החברה יורדת בערכה). אז, ללא עיכובים נוספים, הנה מניות סינגפור שתוכלו להשקיע בהן.

טיקר
מחיר
שינוי % יום 1
שינוי יום 1
דירוג טכני Technical Rating יום 1
מחזור יום 1
ווליום * מחיר יום 1
שווי שוק
P/E
(מרווח נטו TTM)
רווח למניה
(מרווח נטו TTM)
עובדים
סקטור
1B0MM2 ASIA
0.045SGD0.00%0.000SGD
ניטראלי
782.4K35.208K125.577MSGD−0.01SGDשרותים לצרכן
1B6OCEAN SKY INTL
0.037SGD15.63%0.005SGD
ניטראלי
10K37013.78MSGD−0.00SGDשירותים תעשייתיים
1D0KIMLY
0.360SGD0.00%0.000SGD
קניה
31.5K11.34K447.037MSGD13.140.03SGDשרותים לצרכן
1E3SANLI ENV
0.103SGD0.00%0.000SGD
קניה
123.1K12.679K27.442MSGD11.700.01SGD377שירותים תעשייתיים
1F0SHOPPER360
0.119SGD0.00%0.000SGD
קניה
20.4K2.428K12.948MSGD10.920.01SGDשירותי פרסום
1F1Y VENTURES
0.023SGD4.55%0.001SGD
ניטראלי
1.293M29.737K5.431MSGD−0.01SGD25מסחר קמעונאי
1F3ASPEN
0.037SGD−2.63%−0.001SGD
מכירה
52.4K1.939K41.164MSGD−0.03SGDפיננסי
1G1RE&S HLDG
0.245SGD2.08%0.005SGD
קניה חזקה
7K1.715K84.96MSGD8.990.03SGD1.609Kשרותים לצרכן
1H3CLEARBRIDGE
0.035SGD2.94%0.001SGD
מכירה
1.844M64.533K21.019MSGD−0.03SGD172שירותי בריאות
1H8LY CORP
0.078SGD0.00%0.000SGD
מכירה
233K18.174K38.129MSGD12.580.01SGDבני קיימא לצרכן
1J3ASIAN HEALTHCARE
0.187SGD0.00%0.000SGD
קניה
15K2.805K108.155MSGD18.700.01SGD68שירותי בריאות
1J4JEP
0.320SGD−1.54%−0.005SGD
מכירה
42.1K13.472K134.367MSGD11.690.03SGDהפקת ייצור
1J5HYPHENS PHARMA
0.305SGD−1.61%−0.005SGD
קניה
30.2K9.211K95.721MSGD11.030.03SGDטכנולוגיית בריאות
1R6AVI-TECH HLDG
0.275SGD−5.17%−0.015SGD
מכירה חזקה
6K1.65K49.603MSGD15.760.02SGDשירותי פרסום
1Y19R
0.052SGD−1.89%−0.001SGD
מכירה
997.5K51.87K53.335MSGD−0.01SGDהפקת ייצור
40BHEALTHBANK
0.121SGD−18.79%−0.028SGD
מכירה
5.3K64114.051MSGD−0.01SGDשירותי פרסום
40ESPACKMAN
0.004SGD0.00%0.000SGD
מכירה
500K2K7.354MSGD1.480.00SGDשרותים לצרכן
40NVERSALINK
0.099SGD0.00%0.000SGD
ניטראלי
4004013.365MSGD26.050.00SGDהפקת ייצור
40VALSET
0.038SGD2.70%0.001SGD
קניה
60023129.23MSGD−0.01SGDבני קיימא לצרכן
41FGSS ENERGY
0.047SGD0.00%0.000SGD
מכירה חזקה
56K2.632K29.619MSGD5.660.01SGD2.07Kטכנולוגיה אלקטרונית
41OLHN
0.305SGD0.00%0.000SGD
קניה חזקה
92.7K28.274K124.728MSGD2.740.11SGD567פיננסי
42ECHOO CHIANG
0.310SGD8.77%0.025SGD
מכירה
5K1.55K59.212MSGD7.250.04SGDשירותי הפצה
42FTOTM TECH
0.110SGD−3.51%−0.004SGD
מכירה חזקה
2.35M258.533K108.722MSGD−0.01SGDשירותים תעשייתיים
42TTRENDLINES
0.094SGD1.08%0.001SGD
קניה
100981.436MSGD−0.02SGD53פיננסי
42WZIXIN
0.018SGD5.88%0.001SGD
מכירה
27.2K49023.525MSGD30.000.00SGDבני קיימא לצרכן
43AGS HLDG
0.096SGD−4.00%−0.004SGD
מכירה חזקה
6.3K60518.899MSGD−0.04SGDשירותי פרסום
43EVCPLUS
0.007SGD−12.50%−0.001SGD
מכירה
540.8K3.786K36.401MSGD−0.00SGD31מינרלים שאינם אנרגיה
43FACROMETA
0.049SGD−28.99%−0.020SGD
מכירה חזקה
4.72M231.275K9.561MSGD5.950.01SGDשירותים תעשייתיים
43QADVANCER GLOBAL
0.085SGD−10.53%−0.010SGD
מכירה חזקה
231.1K19.644K23.863MSGD−0.01SGDשירותי פרסום
500TAI SIN ELECTRIC
0.385SGD0.00%0.000SGD
מכירה
25K9.625K177.201MSGD8.050.05SGD596הפקת ייצור
5023CNERGY
0.002SGD0.00%0.000SGD
מכירה
611.6K1.223K6.134MSGD0.00SGDפיננסי
504HS OPTIMUS
0.003SGD−25.00%−0.001SGD
מכירה
2.145M6.435K21.522MSGD−0.00SGDמינרלים שאינם אנרגיה
532DISA
0.003SGD0.00%0.000SGD
קניה
50.1K15030.32MSGD−0.00SGD12טכנולוגיה אלקטרונית
541ABUNDANCE INTL
0.026SGD0.00%0.000SGD
מכירה
138.9K3.611K33.324MSGD65.000.00SGDשירותי פרסום
544CSE GLOBAL
0.340SGD1.49%0.005SGD
מכירה
209K71.06K205.985MSGD18.310.02SGD1.4Kשירותי טכנולוגיה
546MEDTECS INTL
0.147SGD−0.68%−0.001SGD
מכירה
797.8K117.277K80.869MSGD−0.01SGDטכנולוגיית בריאות
554KING WAN
0.035SGD−2.78%−0.001SGD
מכירה חזקה
465.9K16.307K25.141MSGD−0.01SGDשירותים תעשייתיים
558UMS
1.25SGD1.63%0.02SGD
קניה
3.409M4.261M820.623MSGD9.360.13SGD592טכנולוגיה אלקטרונית
564SPINDEX IND
0.980SGD4.26%0.040SGD
מכירה
300294108.443MSGD6.320.15SGDהפקת ייצור
567COLEX
0.230SGD0.00%0.000SGD
קניה
3.7K85130.48MSGD−0.01SGDשירותים תעשייתיים
579OCEANUS
0.016SGD0.00%0.000SGD
קניה
19.043M304.688K409.077MSGD80.000.00SGDמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
581SUNRISE SHARES
0.034SGD−5.56%−0.002SGD
מכירה חזקה
558.5K18.989K7.536MSGD25.710.00SGDפיננסי
583PROGEN
0.051SGD0.00%0.000SGD
קניה
100K5.1K19.916MSGD−0.01SGDשירותי הפצה
584OEL
0.008SGD0.00%0.000SGD
מכירה
1K87.47MSGD−0.00SGDשרותים לצרכן
585ASIAN MICRO
0.005SGD0.00%0.000SGD
מכירה
4.316M21.578K8.033MSGD−0.00SGDכלי עזר
594CAPALLIANZ
0.002SGD0.00%0.000SGD
קניה
8.931M17.862K17.105MSGD0.690.00SGDמינרלים אנרגיה
5AEPOLLUX PROP
0.037SGD−2.63%−0.001SGD
מכירה חזקה
1.632M60.373K104.86MSGD17.270.00SGDפיננסי
5AIH2G GREEN
0.018SGD−5.26%−0.001SGD
מכירה
192.3K3.461K20.885MSGD−0.00SGDהפקת ייצור
5BIPOLARIS
0.003SGD0.00%0.000SGD
קניה
14K4251.16MSGD0.00SGD85מסחר קמעונאי
5CPSILVERLAKE AXIS
0.360SGD1.41%0.005SGD
קניה
227.1K81.756K881.703MSGD16.210.02SGD2.244Kשירותי טכנולוגיה
5DDMICRO-MECHANICS
2.77SGD1.84%0.05SGD
ניטראלי
1.1K3.047K378.167MSGD19.810.14SGD524הפקת ייצור
5DMYING LI INTL
0.034SGD9.68%0.003SGD
קניה
81K2.754K79.268MSGD−0.02SGDפיננסי
5DXMETA HEALTH
0.025SGD4.17%0.001SGD
מכירה
536.3K13.408K13.021MSGD1.830.01SGDהפקת ייצור
5EBCFM
0.101SGD−1.94%−0.002SGD
מכירה
175K17.675K20.758MSGD10.960.01SGDהפקת ייצור
5EFADVENTUS
0.007SGD0.00%0.000SGD
מכירה
4.954M34.677K17.161MSGD−0.00SGD24שרותים לצרכן
5EGZHONGXIN FRUIT
0.030SGD0.00%0.000SGD
מכירה חזקה
129.7K3.891K31.664MSGD3.160.01SGDמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
5EVHOSEN
0.051SGD0.00%0.000SGD
מכירה חזקה
16K81616.57MSGD9.270.01SGDמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
5F7WILTON RESOURCES
0.021SGD−4.55%−0.001SGD
קניה
920.5K19.331K57.728MSGD22.000.00SGDמינרלים שאינם אנרגיה
5FWACESIAN PARTNERS
0.042SGD0.00%0.000SGD
מכירה
5.958M250.249K20.937MSGD5.190.01SGDהפקת ייצור
5FXNEW WAVE
0.008SGD0.00%0.000SGD
מכירה
42.4K33913.82MSGD11.430.00SGDמינרלים שאינם אנרגיה
5G1EUROSPORTS GBL
0.190SGD0.00%0.000SGD
קניה
5K95049.077MSGD−0.01SGD76מסחר קמעונאי
5G2KIM HENG
0.081SGD−1.22%−0.001SGD
מכירה חזקה
2K16257.887MSGDהוֹבָלָה
5G3TALKMED
0.380SGD−2.56%−0.010SGD
מכירה חזקה
1K380515.796MSGD19.600.02SGDשירותי בריאות
5G9TRITECH
0.024SGD0.00%0.000SGD
מכירה
240.1K5.762K28.357MSGD−0.01SGDשירותים תעשייתיים
5GDSUNPOWER
0.255SGD0.00%0.000SGD
מכירה
28K7.14K202.9MSGD15.000.07SGDהפקת ייצור
5GIINTERRA RESOURCE^
0.032SGD14.29%0.004SGD
מכירה
480.2K15.366K18.354MSGD1.740.02SGDמינרלים אנרגיה
5HHSINJIA LAND
0.033SGD6.45%0.002SGD
קניה
2.204M72.739K6.419MSGD−0.01SGDהפקת ייצור
5HVKOH ECO
0.034SGD0.00%0.000SGD
ניטראלי
138K4.692K95.806MSGD48.570.00SGDשירותים תעשייתיים
5I1KOP
0.054SGD3.85%0.002SGD
קניה
110.1K5.945K57.614MSGD−0.03SGDפיננסי
5I4ICP LTD
0.009SGD0.00%0.000SGD
מכירה
767.5K6.908K28.005MSGD−0.00SGD121הפקת ייצור
5ICSINGHOLDINGS
0.370SGD0.00%0.000SGD
מכירה
10.1K3.737K148.368MSGD12.170.03SGDפיננסי
5IGGALLANT VENTURE
0.128SGD0.00%0.000SGD
מכירה
61K7.808K699.284MSGD−0.01SGD1.167Kכלי עזר
5JSINDOFOOD AGRI
0.305SGD0.00%0.000SGD
מכירה
1.1K336425.751MSGD5.270.06SGDתעשיות תהליכים
5LYMARCOPOLO MARINE
0.041SGD0.00%0.000SGD
ניטראלי
5.693M233.429K145.129MSGD6.610.01SGDהוֹבָלָה
5MLOLD CHANG KEE
0.680SGD1.49%0.010SGD
קניה
50034081.321MSGD16.500.04SGDשרותים לצרכן
5MZKINGSMENCREATIVE
0.245SGD−5.77%−0.015SGD
מכירה
76.5K18.743K52.507MSGD44.830.01SGDשירותי פרסום
5NFMENCAST^
0.043SGD2.38%0.001SGD
ניטראלי
2.857M122.847K18.982MSGD3.070.01SGDהפקת ייצור
5NGHEALTHWAY MED
0.038SGD0.00%0.000SGD
קניה
254K9.652K172.301MSGD13.570.00SGD120שירותי בריאות
5OIJAPAN FOODS
0.420SGD−1.18%−0.005SGD
ניטראלי
115.3K48.426K74.13MSGD10.290.04SGD409שרותים לצרכן
5OTSINGMEDICAL
0.395SGD−1.25%−0.005SGD
קניה
295K116.525K194.553MSGD13.250.03SGD296שירותי בריאות
5PFJASON MARINE
0.131SGD−6.43%−0.009SGD
מכירה חזקה
1001314.7MSGD127.270.00SGD123טכנולוגיה אלקטרונית
5QYNET PACIFIC FIN
0.023SGD0.00%0.000SGD
מכירה
1.164M26.772K12.089MSGDפיננסי
5RFMERCURIUS
0.040SGD5.26%0.002SGD
ניטראלי
132.6K5.304K52.933MSGD−0.00SGDפיננסי
5TPCNMC GOLDMINE
0.195SGD0.00%0.000SGD
קניה
10.1K1.97K79.5MSGD33.050.01SGDמינרלים שאינם אנרגיה
5UFASPIAL LIFESTYLE
0.156SGD−0.64%−0.001SGD
מכירה חזקה
1.9K296216.438MSGD10.540.01SGDפיננסי
5UXOXLEY
0.145SGD0.69%0.001SGD
ניטראלי
193.3K28.029K610.278MSGD205.710.00SGDפיננסי
5VIBOLDTEK
0.034SGD3.03%0.001SGD
מכירה
525.1K17.853K11.671MSGDשירותים תעשייתיים
5VJHALCYON AGRI
0.395SGD0.00%0.000SGD
קניה
6.378M2.519M630.03MSGD109.720.00SGD15.203Kשונות
5WAOUE LIPPO HC
0.030SGD0.00%0.000SGD
ניטראלי
1K30133.294MSGD42.860.00SGD94שונות
5WHREX INTL
0.235SGD2.17%0.005SGD
מכירה
3.837M901.672K299.534MSGD4.600.05SGDמינרלים אנרגיה
5WJMONEYMAX FIN
0.205SGD0.00%0.000SGD
קניה
90K18.45K90.661MSGD3.540.06SGDמסחר קמעונאי
5WVASIAPHOS
0.016SGD0.00%0.000SGD
מכירה
3.988M63.808K16.504MSGD−0.06SGDתעשיות תהליכים
8A1FORISE INT
0.115SGD0.00%0.000SGD
קניה
1.6K1844.899MSGD82.140.00SGDשירותי פרסום
8AZAZTECH GBL
0.820SGD−1.80%−0.015SGD
מכירה
359.5K294.79K644.581MSGD7.340.11SGDטכנולוגיה אלקטרונית
8K7UGHEALTHCARE
0.199SGD0.51%0.001SGD
ניטראלי
66.7K13.273K123.518MSGD3.330.06SGD1.076Kטכנולוגיית בריאות
8YYBIOLIDICS
0.030SGD7.14%0.002SGD
מכירה
18.237M547.098K14.865MSGD−0.02SGD34טכנולוגיית בריאות
9CICAPITALANDINVEST
3.67SGD2.51%0.09SGD
קניה חזקה
12.74M46.756M18.333BSGD17.150.21SGD10Kפיננסי
A26SINARMAS LAND
0.186SGD0.00%0.000SGD
מכירה חזקה
57.9K10.769K736.835MSGD4.220.04SGDפיננסי
A30ASPIAL CORP
0.080SGD0.00%0.000SGD
מכירה
20K1.6K173.296MSGD−0.00SGDתעשיות תהליכים
A34AMARA
0.315SGD−3.08%−0.010SGD
מכירה חזקה
27.3K8.6K186.865MSGD39.160.01SGD412שרותים לצרכן