תעשיות שוק המניות — ‎שוודיה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
200.402B-0.26%16.427Kשירותי פרסום7
79.319B-0.62%45.865Kטכנולוגיה אלקטרונית7
165.789B-0.38%745תעשיות תהליכים9
1.344B1.79%2.025Kהוֹבָלָה2
38.045B0.64%10.197Mהוֹבָלָה3
39.121B2.19%39.428Kכלי עזר4
169.598B-0.71%18.674Kמינרלים שאינם אנרגיה3
37.091B-1.80%86.888Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
307.175B-0.97%1.842Mמסחר קמעונאי5
212.029B0.48%289.838Kהפקת ייצור10
3.682B-0.39%16.753Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
261.946B-1.56%289.949Kטכנולוגיית בריאות53
170.042M-3.33%187.537Kשרותים לצרכן1
30.350B-0.24%532.270Kהפקת ייצור10
77.232B-0.24%65.931Kשרותים לצרכן2
390.658B-2.45%653.116Kשרותים לצרכן9
10.452B-1.42%98.654Kמסחר קמעונאי2
106.927B2.15%2.286Kתעשיות תהליכים1
2.090B-0.06%20.919Kתעשיות תהליכים6
54.952B-2.06%347.474Kתעשיות תהליכים9
5.839B-1.75%26.248Kשירותי פרסום2
1.185B2.68%93.027Kטכנולוגיה אלקטרונית5
5.222B-0.55%17.300Kטכנולוגיה אלקטרונית6
2.151B6.61%151.099Kטכנולוגיה אלקטרונית5
5.126B-1.64%60.231Kמינרלים שאינם אנרגיה1
13.401B-1.45%3.168Kתעשיות תהליכים3
4.139B-1.99%961שירותים תעשייתיים6
2.383B0.01%11.419Kשירותי טכנולוגיה4
9.536B-1.42%218מסחר קמעונאי1
37.050B0.37%160.684Kכלי עזר14
650.422B-1.94%1.221Mהפקת ייצור13
34.168B-0.72%101.966Kטכנולוגיה אלקטרונית8
387.797B-3.55%2.761Mטכנולוגיה אלקטרונית19
101.717B-1.85%139.273Kטכנולוגיה אלקטרונית14
23.247B-0.98%38.550Kשירותי הפצה6
349.819B-0.77%1.158Mבני קיימא לצרכן10
372.952B-1.36%265.118Kשירותים תעשייתיים26
4.530B2.77%192.492Kשירותים תעשייתיים4
3.580B0.69%92.127Kפיננסי3
854.555B-0.82%261.351Kפיננסי35
8.284B-1.85%38.280Kשירותי הפצה2
126.618B-0.32%262.677Kמסחר קמעונאי4
2.109B-0.85%22.975Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
166.763B-0.57%1.987Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
144.600B-0.97%292.046Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
11.164B-1.44%108.265Kמינרלים שאינם אנרגיה3
16.492B-1.50%75.538Kבני קיימא לצרכן5
10.622B-0.32%163.644Kמסחר קמעונאי2
32.590B-1.31%552.210Kבני קיימא לצרכן7
8.501B1.29%77.958Kשירותי בריאות4
46.559B1.58%534.185Kשרותים לצרכן3
378.741B0.61%419.383Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
349.895M-0.89%404הפקת ייצור1
2214.155B-1.52%623.409Kהפקת ייצור34
895.263M-1.09%38.642Kתעשיות תהליכים1
166.112B-0.88%300.471Kשירותי טכנולוגיה38
669.496B-0.46%1.474Kמינרלים אנרגיה1
13.470B-1.62%36.935Kמסחר קמעונאי9
71.478B0.73%160.675Kשירותי טכנולוגיה25
82.453B-1.30%194.794Kפיננסי6
1636.517B-2.24%1.720Mפיננסי16
21.909B-1.01%67.676Kשונות8
37.928B0.02%2.951Kפיננסי1
1877.027B-0.34%2.533Mפיננסי8
537.601B-0.04%1.954Mתקשורת4
85.853B-0.73%27.015Kהוֹבָלָה14
148.705M-1.54%343.836Kשרותים לצרכן2
72.747B-1.59%285.975Kשירותי הפצה5
443.313B-0.11%405.152Kטכנולוגיית בריאות74
47.116B0.61%39.799Kשירותי בריאות4
216.036B0.09%678.389Kהפקת ייצור7
203.311B-0.56%666.116Kשירותי פרסום60
80.641B0.11%5.158Kהפקת ייצור9
118.938B-0.87%35.157Kבני קיימא לצרכן7
658.986M6.11%14.557Mשרותים לצרכן6
7.388B3.98%2.000Kפיננסי1
371.717M-0.68%173הפקת ייצור1
225.004B1.33%678.656Kמינרלים אנרגיה18
68.672B1.10%3.462Kשירותים תעשייתיים13
6.727B0.92%21.227Kשרותים לצרכן8
131.145B0.06%878.023Kמינרלים שאינם אנרגיה14
22.309B-3.80%46.958Kהוֹבָלָה4
302.748B-0.07%1.636Mשירותי טכנולוגיה94
2.194B-0.52%12.271Kשירותי פרסום5
1.662B-0.89%1.677Kטכנולוגיית בריאות2
3831.662B0.40%283.160Kטכנולוגיית בריאות57
18.138B-1.18%117.992Kטכנולוגיית בריאות15
28.008B0.71%55.976Kמינרלים שאינם אנרגיה11
98.941B0.99%340פיננסי1
14.278B-3.11%155.030Kשרותים לצרכן1
185.304B-0.11%14שרותים לצרכן2
621.212B-1.73%327.754Kתעשיות תהליכים13
1260.728B-1.58%402.864Kפיננסי73
80.402B-0.94%108.728Kבני קיימא לצרכן8
51.266B-0.06%167.569Kפיננסי6
29.917B2.83%23פיננסי1
64.694B-2.90%8.653Kטכנולוגיה אלקטרונית13
64.248M-0.42%32.825Kשירותי בריאות2
63.969B-1.01%126.264Kמסחר קמעונאי9
142.870B-3.05%899.861Kתקשורת7
80.093B-1.44%2.637Mמינרלים שאינם אנרגיה3
951.101B1.46%2.924Mטכנולוגיה אלקטרונית13
6.319B-0.21%62.292Kתעשיות תהליכים2
123.848B-0.38%2.608Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
124.536B-0.16%526.885Kבני קיימא לצרכן2
1502.577B-0.73%1.580Mהפקת ייצור15
109.156B-1.30%213.145Kשירותי הפצה14
35.946B-1.49%182.883Kתקשורת4
טען עוד