CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SABCORPORACION INMOBILIARIA VESTA SABCORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB

CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי VESTA

דוחות כספיים CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של VESTA ברבעון האחרון היא 1.03 B MXN, והיא גבוהה ב-4.77% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 2.12 B MXN.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה