BBB

BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי BTP

דוחות כספיים BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של BTP ברבעון האחרון היא 49.34 B VND, והיא נמוכה ב-10.77% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 9.46 B VND.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: VND
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY