MakeMyTrip Limited

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי MMYT

דוחות כספיים MakeMyTrip Limited, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של MMYT ברבעון האחרון היא 214.22 M USD, והיא גבוהה ב-26.99% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 24.26 M USD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה