EAST MONEY INFORMAEAST MONEY INFORMAEAST MONEY INFORMA

EAST MONEY INFORMA

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 300059

דוחות כספיים EAST MONEY INFORMA, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 300059 ברבעון האחרון היא 3.07 B CNY, והיא נמוכה ב-7.63% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 1.98 B CNY.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: CNY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה