EDAN INSTRUMENTS I

300206 SZSE
300206
EDAN INSTRUMENTS I SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

300206 financial statements

המצב הכספי הנוכחי של EDAN INSTRUMENTS I

סך הנכסים של 300206 עבור Q2 21 הוא 2.01B, 11.67 פחות מ- Q1 21 הקודם. וסך ההתחייבויות ירד ב- 26.12% ב- Q2 21 ל- 276.92M.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
Book value per share