333

ARCHERMIND TECHNOL

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 300598

דוחות כספיים ARCHERMIND TECHNOL, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 300598 ברבעון האחרון היא 444.07 M CNY, והיא נמוכה ב-9.91% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא -45.08 M CNY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: CNY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה