KAMEDA SEIKA CO
2220 TSE

2220
KAMEDA SEIKA CO TSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים

סיכום פיננסי של KAMEDA SEIKA CO עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 2220 הוא 98.989B. ה- EPS TTM של החברה הוא 212.15, תשואת הדיבידנד היא 1.15% ו- P/E הוא 21.92.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים