TENDA CO LTD

4198 TSE
4198
TENDA CO LTD TSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים של 4198

סיכום פיננסי של TENDA CO LTD עם כל מספרי המפתח

דף זה מציג נתונים סטטיסטיים פיננסיים מרכזיים ‎‎4198‎, כולל הערכים המשמעותיים ביותר מכל אחד מדוחות החברה.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים