BASE INCBASE INCBASE INC

BASE INC

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 4477

דוחות כספיים BASE INC, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 4477 ברבעון האחרון היא 3.34 B JPY, והיא גבוהה ב-12.37% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא -92.00 M JPY.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה