NANYA TECHNOLOGY CORPORATIONNANYA TECHNOLOGY CORPORATIONNANYA TECHNOLOGY CORPORATION

NANYA TECHNOLOGY CORPORATION

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 2408

דוחות כספיים NANYA TECHNOLOGY CORPORATION, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 2408 ברבעון האחרון היא 8.70 B TWD, והיא גבוהה ב-12.51% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא -2.48 B TWD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה