CONSTRUCTION JSC NO 11

V11 UPCOM
V11
CONSTRUCTION JSC NO 11 UPCOM
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים של V11

סיכום פיננסי של CONSTRUCTION JSC NO 11 עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של V11 הוא 10.08B VND.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה