NEMETSCHEK SENEMETSCHEK SENEMETSCHEK SE

NEMETSCHEK SE

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי NEM

דוחות כספיים NEMETSCHEK SE, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של NEM ברבעון האחרון היא 219.58 M EUR, והיא נמוכה ב-0.12% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 47.14 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה