תעשיות שוק המניות — ‎‏אוסטרליה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
1.017B2.610.72%735.890Kשירותי פרסום3
324.724M1.21-0.66%226.324Kטכנולוגיה אלקטרונית7
7.750B2.97-0.43%716.077Kתעשיות תהליכים26
147.921M31.260.65%43.560Kהוֹבָלָה2
12.232B-3.68%8.189Mהוֹבָלָה5
11.920B3.52-1.56%1.899Mכלי עזר6
3.797B7.98-0.82%20.644Mמינרלים שאינם אנרגיה2
146.924M8.92-0.12%4.811Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
4.772B4.09-4.42%508.102Kמסחר קמעונאי5
3.186B2.20-2.83%837.178Kהפקת ייצור5
247.184M-4.17%1.927Mבני קיימא לצרכן1
10.503B2.35-1.25%2.182Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
4.358M-11.11%104.761Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
143.380B1.10-0.63%1.305Mטכנולוגיית בריאות30
4.510B6.43-2.21%9.821Mשרותים לצרכן5
4.815B5.47-0.57%1.839Mהפקת ייצור3
29.371B2.32-1.86%2.899Mשרותים לצרכן8
14.549B3.08-1.84%25.732Mתעשיות תהליכים19
252.779M1.123.22%170.763Kתעשיות תהליכים4
1.560B-7.31%1.381Mתעשיות תהליכים14
38.731B7.50-1.14%3.821Mמינרלים אנרגיה26
339.380M7.370.45%58.209Kשירותי פרסום1
93.895M2.84%28.345Kטכנולוגיה אלקטרונית4
114.084M0.71%336.994Kטכנולוגיה אלקטרונית3
24.969B3.75-0.48%1.204Mמינרלים שאינם אנרגיה15
237.278M5.172.47%609מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
27.596B4.15-0.78%2.441Mתעשיות תהליכים4
394.089M5.311.33%1.014Mשירותים תעשייתיים4
5.347B0.03-2.76%1.828Mשירותי טכנולוגיה7
5.513B9.07-2.48%3.310Mמסחר קמעונאי2
159.457M-0.72%29.429Kמסחר קמעונאי1
304.635M9.473.31%77.197Kמסחר קמעונאי2
33.552B4.53-0.03%2.409Mכלי עזר13
2.454B0.91-2.20%2.246Mהפקת ייצור15
6.656M0.00%5.000Kטכנולוגיה אלקטרונית1
429.589M0.200.47%40.892Kטכנולוגיה אלקטרונית10
592.700M-2.08%95.197Kטכנולוגיה אלקטרונית3
70.964M3.930.93%86.661Kשירותי הפצה5
5.992B7.27-1.54%484.167Kמסחר קמעונאי2
3.015B1.42-1.93%360.165Kבני קיימא לצרכן4
25.818B4.72-1.13%7.607Mשירותים תעשייתיים34
23.488B2.66-1.43%5.439Mשירותים תעשייתיים12
10.969B4.98-1.24%752.964Kפיננסי31
61.441B3.98-4.07%1.797Mפיננסי22
4.113B5.05-1.39%4.040Mשירותי הפצה2
63.011B3.10-1.15%3.529Mמסחר קמעונאי2
24.433M-1.38%126.193Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
7.123B0.47-0.05%1.801Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא15
173.195M0.83-2.45%287.626Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
394.046M3.45-1.77%44.970Kמינרלים שאינם אנרגיה5
572.521M8.623.87%337.095Kבני קיימא לצרכן2
17.369M0.00%4.250Kמסחר קמעונאי1
209.678M4.880.45%6.226Kבני קיימא לצרכן2
16.096B1.76-0.74%624.889Kשירותי בריאות4
1.347B4.14-3.40%319.607Kשרותים לצרכן4
217.050M5.671.70%64.223Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
3.193B3.13-0.98%519.944Kהפקת ייצור1
970.540M0.69-3.08%126.608Kהפקת ייצור13
6.236B2.17-2.00%1.193Mתעשיות תהליכים4
70.276B0.55-3.29%784.378Kשירותי טכנולוגיה30
9.414B3.53-1.05%2.054Mפיננסי5
3.577B0.001.61%3.020Mמינרלים אנרגיה39
889.208M-5.22%532.910Kמסחר קמעונאי7
20.000B1.85-3.37%1.660Mשירותי טכנולוגיה27
14.687B3.48-1.70%848.858Kפיננסי9
36.284B5.76-0.94%2.185Mפיננסי45
39.532B4.63-0.61%320.529Kשונות322
14.061B3.83-1.68%7.531Mפיננסי4
388.297B5.11-2.25%6.820Mפיננסי6
56.291B4.42-0.78%37.416Mתקשורת6
772.219M2.91-2.41%75.048Kהוֹבָלָה4
379.736M2.861.36%127.939Kשירותי הפצה4
81.345B1.10-1.57%787.413Kטכנולוגיית בריאות37
20.118B3.81-0.66%1.426Mשירותי בריאות16
7.203B3.35-0.40%1.931Mהפקת ייצור2
499.811M2.951.86%41.699Kשונות3
33.440B2.06-2.01%596.877Kשירותי פרסום53
344.345M0.08-0.23%35.219Kהפקת ייצור5
1.198B5.62-1.02%522.253Kבני קיימא לצרכן2
12.605B0.01-1.39%5.028Mשרותים לצרכן9
27.636B3.37-0.28%4.886Mפיננסי4
4.770M-5.00%108הפקת ייצור1
11.315B6.23-2.44%3.373Mשירותים תעשייתיים1
90.811B7.460.28%7.189Mמינרלים אנרגיה39
10.891B7.840.61%2.453Mמינרלים אנרגיה2
7.349B3.570.95%1.013Mשירותים תעשייתיים4
16.628B1.01-2.54%1.115Mשרותים לצרכן18
253.954B7.241.24%6.386Mמינרלים שאינם אנרגיה322
52.364B2.69-4.44%11.623Mהוֹבָלָה8
50.488B0.65-3.45%807.981Kשירותי טכנולוגיה117
3.724B1.944.38%703.810Kשירותי פרסום10
1.452B0.31-0.47%448.887Kטכנולוגיית בריאות4
4.297B0.390.85%654.138Kטכנולוגיית בריאות40
2.180B1.36-1.71%356.799Kטכנולוגיית בריאות11
105.844B1.371.66%3.198Mמינרלים שאינם אנרגיה360
17.119B2.53-0.60%3.724Mפיננסי1
60.730M0.00%2שרותים לצרכן1
27.498B1.24-1.70%90.623Kשרותים לצרכן3
6.349B8.80-2.27%10.695Mהוֹבָלָה1
37.233B4.04-1.26%10.912Mפיננסי27
101.456B5.17-0.60%6.861Mפיננסי41
800.584M4.70-1.05%221.037Kבני קיימא לצרכן3
12.953B4.86-2.68%3.849Mפיננסי7
6.439B3.77-3.87%536.509Kשרותים לצרכן5
2.570B-1.12%4.337Mטכנולוגיה אלקטרונית6
5.243B0.44-5.59%267.063Kשירותי בריאות1
69.766B4.14-2.78%2.671Mמסחר קמעונאי17
1.986B-1.55%192.438Kתקשורת6
265.860B11.430.70%12.913Mמינרלים שאינם אנרגיה33
150.198M15.96%118.602Kטכנולוגיה אלקטרונית4
77.390M9.06-3.45%45.771Kתעשיות תהליכים1
1.027B4.94-2.58%434.774Kבני קיימא לצרכן1
258.090M4.940.00%114הוֹבָלָה1
1.237B3.22-1.51%708.124Kהפקת ייצור4
25.313B3.47-2.18%699.995Kשירותי הפצה28
10.635B3.06-1.25%1.259Mתקשורת5
טען עוד