תעשיות שוק המניות — ‎‏אוסטרליה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
1.379B0.87%1.578Mשירותי פרסום3
858.721M1.08%489.486Kטכנולוגיה אלקטרונית6
9.187B-0.61%706.477Kתעשיות תהליכים31
73.983M-1.05%11.500Kהוֹבָלָה1
13.377B-1.07%9.394Mהוֹבָלָה5
15.993B-0.03%1.801Mכלי עזר9
6.309B-0.90%9.324Mמינרלים שאינם אנרגיה3
282.875M3.40%1.911Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
7.647B2.94%633.901Kמסחר קמעונאי5
1.392B-1.38%161.488Kהפקת ייצור6
4.405B-2.12%1.174Mבני קיימא לצרכן2
10.712B-0.89%1.116Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
8.443M0.00%200.000Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
153.389B-0.41%1.107Mטכנולוגיית בריאות38
5.759B0.02%1.963Mשרותים לצרכן4
7.061B-1.77%2.587Mהפקת ייצור4
25.975B-1.21%2.269Mשרותים לצרכן8
13.791M-9.52%6.000Kמסחר קמעונאי1
9.317B0.63%4.716Mתעשיות תהליכים15
93.283M-5.43%375.952Kתעשיות תהליכים1
1.391B2.06%1.675Mתעשיות תהליכים11
22.004B2.10%3.638Mמינרלים אנרגיה33
256.802M-1.39%126.701Kשירותי פרסום2
2.574B-1.80%415.023Kטכנולוגיה אלקטרונית7
398.249M-3.81%103.198Kטכנולוגיה אלקטרונית2
43.010B-1.48%1.182Mמינרלים שאינם אנרגיה11
291.880M1.18%80מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
29.275B-0.23%1.237Mתעשיות תהליכים4
823.841M-1.61%620.159Kשירותים תעשייתיים6
6.323B-1.35%1.146Mשירותי טכנולוגיה5
6.767B-0.99%2.977Mמסחר קמעונאי2
241.458M-0.32%32.965Kמסחר קמעונאי1
425.262M2.36%48.368Kמסחר קמעונאי2
48.023B0.19%3.119Mכלי עזר11
3.558B1.33%4.566Mהפקת ייצור10
25.526M-2.78%9.505Kטכנולוגיה אלקטרונית1
970.246M0.97%337.037Kטכנולוגיה אלקטרונית9
41.207M0.00%67.857Kטכנולוגיה אלקטרונית1
2.354B-1.12%88.257Kשירותי הפצה4
5.235B-2.11%661.128Kמסחר קמעונאי1
6.257B-1.15%342.714Kבני קיימא לצרכן5
24.872B-1.15%1.043Mשירותים תעשייתיים35
23.062B-0.88%4.444Mשירותים תעשייתיים12
18.579B0.23%2.219Mפיננסי25
71.996B0.80%564.670Kפיננסי30
5.634B-0.35%1.370Mשירותי הפצה7
137.137B0.19%1.494Mמסחר קמעונאי3
32.244M1.01%45.754Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
8.047B0.06%1.700Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12
2.065B-0.60%286.075Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9
357.813M2.10%25.401Kמינרלים שאינם אנרגיה4
944.481M0.36%894.935Kבני קיימא לצרכן4
28.949M0.00%2.575Kמסחר קמעונאי1
838.716M-1.20%360.268Kבני קיימא לצרכן3
22.566B-0.34%430.765Kשירותי בריאות9
3.166B-0.82%442.338Kשרותים לצרכן7
7.325B-1.47%376.092Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
5.297B-0.60%737.003Kהפקת ייצור3
835.265M0.28%78.898Kהפקת ייצור11
8.906B0.72%893.615Kתעשיות תהליכים6
64.053B1.04%1.364Mשירותי טכנולוגיה40
8.851B-2.10%1.153Mפיננסי4
1.201B0.61%1.834Mמינרלים אנרגיה11
3.059B-0.42%1.035Mמסחר קמעונאי6
30.838B-0.51%1.167Mשירותי טכנולוגיה35
19.960B-0.05%253.147Kפיננסי11
49.737B-0.35%3.907Mפיננסי49
44.679B-0.36%271.119Kשונות283
14.620B0.19%4.334Mפיננסי4
440.779B0.74%3.674Mפיננסי6
56.177B-0.70%19.305Mתקשורת3
609.678M-2.55%46.549Kהוֹבָלָה3
1.777B-1.10%715.004Kשירותי הפצה5
103.371B-2.96%1.055Mטכנולוגיית בריאות41
26.640B-1.91%1.806Mשירותי בריאות14
61.792M-0.19%1.323Kהפקת ייצור1
1.306B8.78%780.863Kשונות5
36.839B-0.03%483.745Kשירותי פרסום50
486.756M0.19%228.458Kהפקת ייצור5
185.737M-0.66%6.707Kבני קיימא לצרכן1
3.866B-0.67%284.758Kשרותים לצרכן7
31.208B-0.07%4.415Mפיננסי4
8.112M0.00%261הפקת ייצור1
10.300B-0.80%2.920Mשירותים תעשייתיים1
52.811B1.54%11.100Mמינרלים אנרגיה75
8.367B-0.58%585.631Kמינרלים אנרגיה2
5.384B-0.33%4.979Mשירותים תעשייתיים6
22.238B-0.39%1.296Mשרותים לצרכן21
439.356B-0.77%7.239Mמינרלים שאינם אנרגיה357
82.909B0.35%5.059Mהוֹבָלָה8
99.492B-0.87%721.396Kשירותי טכנולוגיה111
1.969B-0.23%148.145Kשירותי פרסום11
1.153B1.99%1.105Mטכנולוגיית בריאות3
2.949B0.37%384.700Kטכנולוגיית בריאות20
4.457B0.75%262.722Kטכנולוגיית בריאות11
113.991B-1.66%4.812Mמינרלים שאינם אנרגיה252
16.964B1.74%3.879Mפיננסי1
55.673M4.35%746.797Kשרותים לצרכן1
39.473B0.37%345.429Kשרותים לצרכן4
16.253M2.63%669.444Kתעשיות תהליכים1
6.846B-0.81%5.199Mהוֹבָלָה1
58.768B-1.33%5.288Mפיננסי27
137.048B-2.27%3.575Mפיננסי42
116.661M8.55%388.693Kבני קיימא לצרכן2
17.518B1.21%4.532Mפיננסי7
15.927B-2.37%219.777Kשרותים לצרכן4
363.602M3.75%458.685Kטכנולוגיה אלקטרונית5
6.343B-1.53%105.865Kשירותי בריאות2
25.090B-0.53%1.047Mמסחר קמעונאי19
9.618B-1.09%1.564Mתקשורת12
64.449B-1.08%10.013Mמינרלים שאינם אנרגיה31
1.257B-0.21%1.744Mטכנולוגיה אלקטרונית6
115.664M-2.38%10.599Kתעשיות תהליכים1
218.935M2.35%20.500Kהוֹבָלָה1
2.689B-6.27%1.028Mהפקת ייצור4
168.974M0.71%52.268Kכלי עזר1
31.950B-2.63%727.458Kשירותי הפצה23
14.683B2.11%3.652Mתקשורת6
טען עוד