מגזרי שוק המניות — ‎‏אוסטרליה‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.

         
40.444B-0.02%502.437K466
80.477B-0.23%14.329M321
12.747B-1.28%667.612K617
28.764B-0.68%1.008M844
116.459B-0.58%1.020M856
41.714B-2.17%777.646K439
6.489B-0.50%650.270K837
84.384B1.46%7.979M4121
886.028B0.02%3.451M12210
55.549B-1.23%1.053M325
265.318B-1.36%1.065M5113
64.443B-0.94%2.884M560
45.985B-0.10%285.601K2288
667.474B-1.00%6.718M6658
58.301B0.04%1.663M870
21.388B-1.37%1.944M945
185.645B0.09%1.416M1041
200.706B-0.22%1.008M4191
104.035B0.08%5.582M619
64.185B0.14%2.782M321
טען עוד