תעשיות שוק המניות — ‎שוויץ‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
523.576M6.292.86%304שירותי פרסום1
89.195B1.370.02%140.534Kטכנולוגיה אלקטרונית2
135.300M2.20-1.44%55תעשיות תהליכים1
126.370M0.900.83%135כלי עזר1
312.298B1.690.00%4.347Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
548.278M1.270.34%3.075Kהפקת ייצור1
3.460B-3.10%40בני קיימא לצרכן1
70.045B1.910.00%20.303Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
2.511B0.390.47%46.696Kטכנולוגיית בריאות3
19.587B2.37-1.32%104.038Kהפקת ייצור3
12.561B4.500.00%98.000Kתעשיות תהליכים1
222.419B1.55-0.66%34.019Kתעשיות תהליכים7
170.476M3.91-1.15%316שירותי פרסום1
2.454B2.120.37%13.989Kטכנולוגיה אלקטרונית2
10.074B1.60-0.90%1.758Mטכנולוגיה אלקטרונית2
29.270B4.60-1.30%2.835Mמינרלים שאינם אנרגיה1
7.815B2.27-1.20%1.168Mתעשיות תהליכים3
59.219M-19.07%850שירותי טכנולוגיה1
46.801B1.840.01%139.599Kכלי עזר5
56.115B2.82-0.50%4.617Mהפקת ייצור4
2.468B1.94-0.69%347טכנולוגיה אלקטרונית2
1.761B2.69-1.74%4.797Kטכנולוגיה אלקטרונית4
195.453M2.900.00%17טכנולוגיה אלקטרונית1
4.603B2.31-1.47%100.611Kשירותי הפצה2
128.066B0.630.52%3.823Kבני קיימא לצרכן6
2.387B3.26-0.66%54.410Kשירותים תעשייתיים5
1.973B1.570.00%34.000Kפיננסי1
516.427M3.920.00%7.983Kפיננסי2
338.326B2.28-2.63%3.986Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
7.021B1.92-0.51%2.407Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
65.281B1.26-1.87%59.157Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
1.844B1.930.62%1.989Kבני קיימא לצרכן1
943.175M2.88-1.50%2.276Kבני קיימא לצרכן1
1.531B2.200.55%3.669Kשירותי בריאות1
278.778M0.52-1.02%1.149Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
185.166B3.670.62%123.185Kהפקת ייצור3
69.583B2.23-1.28%425.826Kהפקת ייצור22
40.580B1.10-0.91%249.132Kתעשיות תהליכים1
7.173B1.00-3.47%206.401Kשירותי טכנולוגיה2
102.909M0.00%64שירותי טכנולוגיה1
4.297B3.76-1.96%27.153Kפיננסי5
31.649B3.28-1.73%64.047Kפיננסי5
17.352B4.51-0.14%104.650Kפיננסי2
201.029B5.10-0.29%3.263Mפיננסי10
123.493B3.59-0.31%773.236Kתקשורת2
31.492B3.82-0.61%147.800Kהוֹבָלָה1
4.664B2.23-2.40%216.706Kשירותי הפצה2
89.508B0.69-3.16%341.918Kטכנולוגיית בריאות14
5.102B1.82-2.58%41.159Kהפקת ייצור3
2.837B2.170.14%14.592Kשונות1
26.590B2.86-1.78%25.841Kשירותי פרסום8
9.060B1.69-9.17%76.162Kהפקת ייצור2
53.401B7.380.00%36.000Kבני קיימא לצרכן1
225.028M-3.28%1שרותים לצרכן1
227.546B5.15-0.35%226.637Kפיננסי8
521.822M-0.04%16.070Kשרותים לצרכן2
86.572B1.85-2.52%745.022Kבני קיימא לצרכן3
167.918B9.05-6.52%15.166Kמינרלים שאינם אנרגיה3
4.853B1.45%37.048Kהוֹבָלָה1
122.837B1.980.00%70.913Kשירותי טכנולוגיה4
6.120B6.84-0.46%481.892Kשירותי פרסום1
2.515B0.99%337.909Kטכנולוגיית בריאות1
1172.899B2.431.26%976.778Kטכנולוגיית בריאות19
1.371B2.470.62%1.251Kשרותים לצרכן1
947.950M0.06-1.97%1.517Kהוֹבָלָה2
25.539B3.120.15%94.115Kפיננסי17
189.028M-1.03%5.468Kפיננסי1
71.841B6.79-0.08%109.312Kפיננסי21
4.596B-0.37%587.894Kטכנולוגיה אלקטרונית2
5.030B2.47-0.66%221.173Kמסחר קמעונאי3
4.301B1.09-0.31%47.989Kתקשורת2
6.023B-0.15%273.783Kמינרלים שאינם אנרגיה2
1.882B2.45-0.14%24.131Kטכנולוגיה אלקטרונית3
163.293B4.701.01%43מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
6.958B2.69-0.62%50.379Kהפקת ייצור2
13.596B2.05-0.41%62.833Kשירותי הפצה3
142.132B7.770.00%302.882Kתקשורת2
טען עוד