תעשיות שוק המניות — ‎שוויץ‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
638.763M-1.17%615שירותי פרסום1
99.894B0.00%966.829Kטכנולוגיה אלקטרונית3
136.620M0.00%40תעשיות תהליכים1
78.306B0.00%108.000Kהוֹבָלָה1
11.321B0.00%265.250Kהוֹבָלָה2
137.764M-0.75%102כלי עזר1
417.047B-0.00%6.300Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
38.712B-0.04%16.434Kהפקת ייצור3
25.186B0.00%37.500Kבני קיימא לצרכן1
21.792B0.00%108.805Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
197.711B9.09%5מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
62.596B1.29%202.845Kטכנולוגיית בריאות6
3.861B0.00%1.438Mשרותים לצרכן1
61.248B0.47%152.493Kהפקת ייצור4
5.770B0.00%73.721Kתעשיות תהליכים1
103.266B0.64%88.606Kתעשיות תהליכים8
179.098M-0.66%486שירותי פרסום1
3.163B-0.23%8.900Kטכנולוגיה אלקטרונית2
15.084B0.11%1.117Mטכנולוגיה אלקטרונית2
55.592B-0.81%1.745Mמינרלים שאינם אנרגיה3
10.860B0.90%412.054Kתעשיות תהליכים3
755.455M0.00%793שירותים תעשייתיים1
74.411M3.33%10.539Kשירותי טכנולוגיה1
22.260B0.38%34.825Kכלי עזר4
72.246B0.02%3.703Mהפקת ייצור6
2.758B-0.70%378טכנולוגיה אלקטרונית2
21.204B0.07%121.351Kטכנולוגיה אלקטרונית5
177.869M-0.36%2.102Kטכנולוגיה אלקטרונית1
7.106B-1.27%135.159Kשירותי הפצה2
155.899B-0.54%8.088Kבני קיימא לצרכן6
1.061B-1.56%16.483Kשירותים תעשייתיים4
48.359B0.00%1.190Mפיננסי2
312.952B0.76%2.944Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
7.697B1.63%3.307Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
66.921B-0.90%90.456Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
2.921B0.74%1.717Kבני קיימא לצרכן2
847.396M0.00%2.225Kבני קיימא לצרכן1
1.080B2.34%805שירותי בריאות1
386.995B-0.00%200.052Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
100.725B-0.04%14.942Kהפקת ייצור2
110.775B0.44%296.474Kהפקת ייצור24
45.221B1.82%286.678Kתעשיות תהליכים1
44.619B0.11%49.743Kשירותי טכנולוגיה3
471.297B0.00%831.802Kמינרלים אנרגיה4
1975.916B0.00%53.734Kמסחר קמעונאי2
6.004B0.01%5.092Kשירותי טכנולוגיה2
32.924B0.15%286.424Kפיננסי6
46.122B2.55%45.820Kפיננסי5
14.337B0.48%72.641Kפיננסי1
1186.659B-0.07%1.412Mפיננסי15
27.454B0.26%42.689Kתקשורת1
42.070B0.80%117.248Kהוֹבָלָה1
7.384B-3.43%91.697Kשירותי הפצה2
396.322B-1.00%84.672Kטכנולוגיית בריאות14
71.944B0.00%112.418Kשירותי בריאות1
5.084B0.89%47.332Kהפקת ייצור2
3.572B0.33%4.123Kשונות1
28.342B0.35%45.561Kשירותי פרסום7
11.470B1.75%10.468Kהפקת ייצור2
293.104M-3.23%6.732Kשרותים לצרכן1
302.520B0.05%205.350Kפיננסי10
2.799B0.00%268.493Kשירותים תעשייתיים1
540.538M0.45%5.434Kשרותים לצרכן2
80.493B-1.05%954.265Kבני קיימא לצרכן3
388.140B-0.16%209.085Kמינרלים שאינם אנרגיה5
4.985B2.22%113.418Kהוֹבָלָה1
527.091B0.00%377.387Kשירותי טכנולוגיה5
7.973B-0.96%564.017Kשירותי פרסום1
3.772B-1.86%814.282Kטכנולוגיית בריאות1
1214.143B-1.31%808.697Kטכנולוגיית בריאות15
101.079B0.10%108.191Kטכנולוגיית בריאות5
40.193B0.00%73.733Kמינרלים שאינם אנרגיה1
1.651B-1.16%12.052Kשרותים לצרכן1
942.658M-2.05%2.207Kהוֹבָלָה2
67.420B0.26%57.741Kפיננסי20
3.325B0.00%836.063Kפיננסי2
83.235B-0.27%193.021Kפיננסי22
57.000B0.10%150.876Kטכנולוגיה אלקטרונית3
6.811B1.04%323.018Kמסחר קמעונאי3
3.529B-0.15%168.704Kתקשורת2
14.752B-0.24%249.199Kמינרלים שאינם אנרגיה4
30.552B-0.05%3.934Mטכנולוגיה אלקטרונית3
77.392B0.00%521.226Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
117.465B-1.40%26.625Kהפקת ייצור4
16.715B0.02%118.015Kשירותי הפצה3
48.038B0.00%7.108Mתקשורת2
טען עוד