פיתוח נדל"ן (תעשיה)

89
מניות‏
624905.574B
שווי שוק
2.976M
ווליום/נפח מסחר
−1.46%
שינוי
−0.97%
ביצועים חודשיים
−38.96%
ביצועים שנתיים
−4.76%
ביצועים בשנה החולפת YTD
טיקר
מחיר
שינוי % ⁧יום1⁩
שינוי ⁧יום1⁩
דירוג טכני Technical Rating ⁧יום1⁩
ווליום/נפח מסחר ⁧יום1⁩
ווליום * מחיר ⁧יום1⁩
שווי שוק
P/E
(מרווח נטו TTM)
רווח למניה
(מרווח נטו TTM)
עובדים
AAVAAV GROUP JSC
3900 VND0.00%0 VND
מכירה
143.378K559.174M269.052B VND38.24102.00 VND
AGGCTCP DTPT BDS AN GIA
28500 VND−0.18%−50 VND
מכירה
1.031M29.384B3.572T VND21.511327.03 VND146
APIAPEC INVESTMENT JS
8100 VND−4.71%−400 VND
מכירה
176.928K1.433B714.714B VND1477.46 VND
ATGAN TRUONG AN JSC
2300 VND4.55%100 VND
מכירה
24.56K56.488M7
BAXTHONG NHAT JSC
64100 VND0.00%0 VND
מכירה
40025.64M525.62B VND8.137885.23 VND44
BCEBINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
5650 VND0.00%0 VND
מכירה חזקה
42.3K238.995M197.75B VND−1014.83 VND
BIIBAO THU IND DEV &
1900 VND−5.00%−100 VND
מכירה חזקה
313.769K596.161M115.36B VND−1415.33 VND
CCLCUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
5200 VND−0.19%−10 VND
מכירה חזקה
87.4K454.48M277.17B VND5.44958.23 VND
CDCCHUONG DUONG CORPORATION
18150 VND−0.55%−100 VND
מכירה
465.8K8.454B401.294B VND19.90917.43 VND
CEOCEO GROUP JSC
20500 VND0.00%0 VND
מכירה
5.026M103.026B5.275T VND1430.87 VND
CIGCOMA18 JOINT STOCK COMPANY
3200 VND−4.76%−160 VND
מכירה חזקה
26.2K83.84M105.974B VND−12.79 VND
CIIHO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
14300 VND1.42%200 VND
קניה
10.37M148.284B3.556T VND2865.45 VND
CMICMISTONE VIETNAM JSC
3100 VND6.90%200 VND
קניה חזקה
37K114.7M49.6B VND
CRECTCP BDS THE KY
7000 VND−0.85%−60 VND
מכירה
112.3K786.1M3.24T VND10.26688.31 VND
D11REAL ESTATE 11 JSC
11600 VND0.87%100 VND
מכירה
2763.202M84.389B VND4.093264.97 VND106
D2DINDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
23000 VND−2.13%−500 VND
מכירה
157.2K3.616B711.104B VND759.84 VND
DRHDREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
4780 VND−1.04%−50 VND
מכירה
2.278M10.889B597.509B VND15.64308.91 VND
DTADE TAM JOINT STOCK COMPANY.
5010 VND0.20%10 VND
מכירה
100501K90.299B VND458.35 VND
DXGDAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
11100 VND−5.13%−600 VND
מכירה
16.763M186.065B7.137T VND45.20260.18 VND3.773K
DXSCTCP DICH VU BAT DONG SAN
6020 VND−2.90%−180 VND
מכירה חזקה
987.2K5.943B2.809T VND8.79705.16 VND3.34K
FDCFOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
19000 VND2.15%400 VND
מכירה
2.3K43.7M718.397B VND−5115.95 VND29
FIRCTCP DIA OC FIRST REAL
42200 VND−0.94%−400 VND
קניה
228.1K9.626B2.281T VND20.402088.00 VND38
HAGHOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
7330 VND−3.55%−270 VND
מכירה
7.718M56.571B7.048T VND9.97761.92 VND
HARAN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3880 VND0.00%0 VND
קניה
183.2K710.816M371.254B VND
HDCBA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
29900 VND−1.32%−400 VND
מכירה חזקה
986K29.481B3.275T VND7.813881.32 VND
HDGHA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
29100 VND−2.68%−800 VND
מכירה
316.9K9.222B7.314T VND4518.62 VND
HPXCTCP DAU TU HAI PHAT
4070 VND−2.16%−90 VND
מכירה
2.876M11.704B1.265T VND461.02 VND92
HQCHOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
3400 VND−3.68%−130 VND
מכירה
10.945M37.213B1.682T VND38.46 VND88
HU1HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
8490 VND3.16%260 VND
קניה
100849K84.9B VND431.43 VND
HUTTASCO JSC
15300 VND−2.55%−400 VND
ניטראלי
1.338M20.468B5.474T VND401.71 VND1.1K
ICGSONG HONG CONSTRUC
4600 VND−8.00%−400 VND
מכירה חזקה
15.7K72.22M87.86B VND83.12 VND
IDJIDJ VIETNAM INVEST
7800 VND−2.50%−200 VND
מכירה חזקה
825.757K6.441B1.388T VND814.24 VND
IDVVINH PHUC INFRASTR
27000 VND−2.53%−700 VND
מכירה
2.301K62.127M838.576B VND7.233830.32 VND89
IJCBECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
12200 VND−3.56%−450 VND
מכירה
2.333M28.464B3.186T VND6.491948.34 VND801
ITATAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
3840 VND−4.95%−200 VND
מכירה חזקה
4.796M18.416B3.79T VND−185.85 VND
ITCINVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
7530 VND−1.95%−150 VND
מכירה חזקה
255.8K1.926B736.781B VND5.181483.64 VND
KHGCTCP BAT DONG SAN KHAI HO
4400 VND−4.35%−200 VND
מכירה חזקה
2.967M13.055B2.067T VND1174.31 VND
KOSCTCP KOSY
37500 VND−0.79%−300 VND
מכירה
378.3K14.186B8.183T VND431.86105.81 VND112
KSFKSFINANCE GROUP JS
42200 VND−0.24%−100 VND
מכירה
37.7K1.591B12.69T VND1154.45 VND
KSQCNC CAPITAL VN JSC
1700 VND0.00%0 VND
מכירה חזקה
6.4K10.88M51B VND−128.39 VND
LDGLDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
4110 VND−1.91%−80 VND
מכירה חזקה
1.573M6.466B1.074T VND−95.43 VND
LHGLONG HAU CORPORATION
21900 VND−1.79%−400 VND
מכירה חזקה
24.3K532.17M1.115T VND4046.94 VND
MCGVIETNAM MECHANIZATION ELECTRIFICATION & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
2140 VND−0.47%−10 VND
מכירה
68.7K147.018M111.907B VND−1632.23 VND
NBB577 INVESTMENT CORPORATION
12900 VND1.98%250 VND
קניה
2.733M35.252B1.267T VND7.431702.49 VND
NDNDANANG HOUSING INV
7400 VND−1.33%−100 VND
מכירה
97.201K719.287M537.435B VND−1843.99 VND18
NLGNAM LONG INVESTMENT CORPORATION
22800 VND−4.40%−1050 VND
מכירה חזקה
1.619M36.906B9.16T VND12.681881.26 VND
NRCDANH KHOI GROUP JS
3800 VND−2.56%−100 VND
מכירה חזקה
3.103M11.792B361.133B VND1.103564.36 VND
NTBTRANSPORT ENG CONS & BUSINESS
500 VND−16.67%−100 VND
מכירה
406.3K203.15M
NTCNAM TAN UYEN JSC
113000 VND−1.99%−2300 VND
מכירה חזקה
3K339M
NTLTU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
16500 VND−1.49%−250 VND
מכירה חזקה
84.9K1.401B1.022T VND1820.58 VND102
PBTPETRO VIETNAM BUILDING & COM
8300 VND13.70%1000 VND
ניטראלי
100830K
PDRPHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
11800 VND−3.28%−400 VND
מכירה
4.597M54.248B8.194T VND6.871776.58 VND355
PIVPIV JOINT STOCK COMPANY
1400 VND7.69%100 VND
קניה
1.098M1.537B24.255B VND8
PPIPACIFIC INFRAS PRO DEV & INV CORP
500 VND0.00%0 VND
מכירה
167.636K83.818M24.145B VND
PSGSAIGON PETROLEUM CONSTRUTION & INVE
800 VND−11.11%−100 VND
מכירה חזקה
122.7K98.16M28B VND
PTLPETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3330 VND−2.63%−90 VND
מכירה חזקה
104.8K348.984M338.119B VND
PV2PV2 INVESTMENT JSC
2000 VND−4.76%−100 VND
מכירה חזקה
90.9K181.8M77.424B VND136.4615.39 VND
PVLVIET PROP INV JSC
1800 VND−10.00%−200 VND
מכירה חזקה
805.326K1.45B100B VND1911.311.05 VND
PXAPETROVIETNAM NGHE AN INVESTMENT
1200 VND0.00%0 VND
מכירה
4.2K5.04M18B VND
PXIPETROLEUM INDUSTRIAL&CIVIL CONSTRUC
1800 VND−5.26%−100 VND
מכירה חזקה
108K194.4M120B VND−729.76 VND59
PXLIDICO-PETROLEUM TRADING CONST INV J
4900 VND−2.00%−100 VND
מכירה חזקה
100.145K490.711M24
QCGQUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
3820 VND−1.29%−50 VND
מכירה
109.3K417.526M1.065T VND44.2587.46 VND
RCLCHOLON REAL ESTATE
13300 VND−1.48%−200 VND
מכירה
2.5K33.25M187.093B VND571.00 VND
SCRSAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
6400 VND−1.23%−80 VND
מכירה
3.064M19.607B2.564T VND59.82108.33 VND
SGTSAI GON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORPORATION
11850 VND0.42%50 VND
מכירה
17.4K206.19M1.746T VND7.231632.41 VND210
SJMSONG DA 19 JSC
2900 VND0.00%0 VND
מכירה
7.2K20.88M14.5B VND4
STLSONG DA THANG LONG JSC
1600 VND14.29%200 VND
מכירה
600960K
SZBSONADEZI LONG BINH
28000 VND−0.36%−100 VND
ניטראלי
4.6K128.8M843B VND7.903558.01 VND
SZCCTCP SONADEZI CHAU DUC
26700 VND−1.48%−400 VND
מכירה חזקה
432.6K11.55B2.71T VND15.351765.00 VND270
SZLSONADEZI LONG THANH SHAREHOLDING COMPANY
49000 VND−0.20%−100 VND
ניטראלי
5K245M804.346B VND4364.22 VND
TCHHOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
7080 VND0.71%50 VND
מכירה
3.999M28.309B4.698T VND22.62310.83 VND233
TDCBINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
9360 VND−1.47%−140 VND
מכירה
153.6K1.438B950B VND33.86280.53 VND499
TDHTHU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
3140 VND−4.85%−160 VND
מכירה
31.2K97.968M371.754B VND26.45124.78 VND68
TEGTECGROUP JOINT STOCK COMPANY
7900 VND−2.23%−180 VND
מכירה
86.6K684.14M529.982B VND11.89679.60 VND99
THDTHAIHOLDINGS JSC
39000 VND−0.76%−300 VND
מכירה חזקה
5.555K216.645M13.755T VND997.23 VND
TIDTIN NGHIA CORPORATION
25100 VND−0.40%−100 VND
מכירה
13.703K343.945M5.04T VND1.361K
TIGTHANG LONG INVESTM
7800 VND−3.70%−300 VND
מכירה חזקה
537.308K4.191B1.426T VND1223.52 VND
TIPTIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
16200 VND−0.61%−100 VND
מכירה חזקה
11.7K189.54M1.06T VND1647.41 VND
TIXTAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
33000 VND−5.71%−2000 VND
מכירה
1003.3M1.109T VND10.113462.19 VND112
TN1CTCP TMDV TNS HOLDINGS
16800 VND0.00%0 VND
ניטראלי
2003.36M725.56B VND6.092758.94 VND2.445K
V21VINACONEX 21 JSC
3000 VND0.00%0 VND
מכירה חזקה
7.4K22.2M35.999B VND70.92 VND
VCRVINACONEX INVESTMENT AND TOURISM
22500 VND−0.88%−200 VND
מכירה
13.2K297M4.767T VND−52.96 VND
VHMVINHOMES JOINT STOCK COMPANY
42550 VND−1.85%−800 VND
מכירה חזקה
2.167M92.223B188.762T VND6.636538.40 VND13.191K
VICVINGROUP JOINT STOCK COMPANY
52800 VND−0.75%−400 VND
מכירה חזקה
4.512M238.249B194.88T VND2196.65 VND
VNIVIETNAM LAND INVE
10000 VND0.00%0 VND
מכירה
1001M
VPICTCP DT VAN PHU - INVEST
55500 VND−0.72%−400 VND
קניה
519.3K28.821B13.528T VND2061.98 VND297
VRCVRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
8120 VND−6.67%−580 VND
מכירה חזקה
24.3K197.316M435B VND25.59339.92 VND18
VREVINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
29000 VND−1.69%−500 VND
קניה
2.353M68.243B67.033T VND24.511203.53 VND2.364K
VTJVINATABA TRADING &
2900 VND3.57%100 VND
מכירה
100290K31.92B VND11.33247.09 VND