מגזרי שוק המניות — ‎ויטנאם‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.
סקטור
שווי שוק
תשואה דיבידנד קדימה %
שינוי %
ווליום/נפח מסחר
תעשיות
מניות‏
שירותי פרסום10.113T VND1.27%+0.54%783.981K413
תקשורת11.04B VND−8.00%10234
בני קיימא לצרכן227.983T VND1.26%+0.53%3.799M741
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא462.866T VND2.85%+0.89%2.474M868
שרותים לצרכן10.084T VND1.42%−2.67%181.915K732
שירותי הפצה118.007T VND2.11%+0.96%775.226K460
טכנולוגיה אלקטרונית20.352T VND0.06%−0.23%20.63M34
מינרלים אנרגיה79.543T VND0.31%+0.67%3.648M413
פיננסי2646.771T VND1.11%+0.13%7.537M12157
שירותי בריאות2.109T VND−1.14%158K11
טכנולוגיית בריאות39.498T VND3.00%−0.74%111.434K431
שירותים תעשייתיים116.346T VND0.80%−0.54%1.734M5136
שונות111
מינרלים שאינם אנרגיה235.543T VND0.88%+0.32%37.38M587
תעשיות תהליכים251.342T VND3.89%−0.37%1.372M896
הפקת ייצור101.367T VND2.21%+0.32%4.302M853
מסחר קמעונאי65.584T VND1.25%+3.87%16.069M49
שירותי טכנולוגיה154.767T VND1.59%−0.01%1.539M37
הוֹבָלָה203.664T VND1.53%−0.75%1.011M686
כלי עזר341.212T VND4.56%+0.10%1.116M452