פונדמנטלי BV4

המצב הכספי הנוכחי של BOUVET ASA NK 0,1

סך הנכסים של BV4 עבור Q3 23 הוא 122.84M EUR, 1.35% יותר מ-Q2 23 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-4.69% ב-Q3 23 ל-88.56M EUR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה