פונדמנטלי BV4

דוחות כספיים BOUVET ASA NK 0,1, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של BV4 ברבעון האחרון היא 68.75M EUR, והיא נמוכה ב-3.27% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 5.58M EUR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה