פונדמנטלי SYZ

המצב הכספי הנוכחי של SYZYGY AG O.N.

סך הנכסים של SYZ עבור Q3 23 הוא 87.41M EUR, 4.00% פחות מ-Q2 23 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-1.97% ב-Q3 23 ל-47.4M EUR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה