פונדמנטלי SYZ

דוחות כספיים SYZYGY AG O.N., כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של SYZ ברבעון האחרון היא 18.40M EUR, והיא גבוהה ב-6.68% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 559.00k EUR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה