CTCP DT VAN PHU - INVESTCTCP DT VAN PHU - INVESTCTCP DT VAN PHU - INVEST

CTCP DT VAN PHU - INVEST

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי VPI

דוחות כספיים CTCP DT VAN PHU - INVEST, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של VPI ברבעון האחרון היא 126.55 B VND, והיא נמוכה ב-5.95% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 92.03 B VND.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: VND
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY