SICHUAN HUIYUAN OP

000586 SZSE
000586
SICHUAN HUIYUAN OP SZSE
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים של 000586

המצב הכספי הנוכחי של SICHUAN HUIYUAN OP

סך הנכסים של 000586 עבור Q4 21 הוא 515.20M CNY, 6.93% פחות מ-Q3 21 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-21.12% ב-Q4 21 ל-202.11M CNY.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה