CANOPY GROWTH CORPORATION WEED

WEEDTSX
WEED
CANOPY GROWTH CORPORATIONTSX
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: Process Industries
תעשיה: Agricultural Commodities/Milling
חברת Canopy Growth Corp, לשעבר טוויד מריחואנה בע"מ, היא חברת קנאביס מרובת מותגים מקנדה. החברה, באמצעות חברות הבת שלה Tweed Inc, Bedrocan Canada Inc, Tweed Farms Inc ו- Mettrum Health Corp עוסקת בעסקי ייצור ומכירה של מריחואנה חוקית בשוק הרפואי הקנדי. היא מתמקדת גם בייצור ומכירה של מריחואנה בשוק הפנאי בקנדה. מותגי הליבה שלה הם Tweed ו- Bedrocan. טוויד הוא יצרן מורשה של מריחואנה רפואית. הרישיון המסחרי של טוויד משתרע על כ- 168,000 רגל רבוע של מתקן סמית'ס פולס ומאפשר לטוויד לייצר ולמכור כ- 3,540 קילוגרם של מריחואנה רפואית בשנה. כושר הייצור המובנה של טוויד הוא למעלה מ- 10 חדרי גידול מקורה מבוקרים על ידי אקלים. Bedrocan הוא קנאביס בדרגה רפואית. מתקן הייצור של יותר מ -52,000 מטר רבועים של Bedrocan בטורונטו, אונטריו מורשה, וכולל מעל 30 חדרי גידול, ולמעלה משלושה חדרי חלוקה.