מגזרי שוק המניות — ‎צרפת‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.

         
79.359B2.052.38%348.510K451
45.828B5.800.64%5.626M39
77.193B1.471.30%2.417M725
949.767B1.693.56%349.241K739
48.799B1.871.64%1.409M935
7.177B4.612.51%1.266M321
239.186B1.382.16%990.805K961
132.159B5.543.02%6.608M35
266.851B6.622.24%2.919M10107
21.316B1.112.81%267.961K36
475.889B2.593.93%862.820K579
133.308B3.052.11%575.074K423
186.572K0.000.00%192534
37.009B4.461.80%174.242K617
91.387B2.063.79%802.554K734
287.882B2.002.86%437.215K856
23.596B2.912.13%1.391M828
105.715B0.893.01%817.639K477
33.877B0.520.93%2.291M410
89.912B3.691.16%2.997M423
טען עוד