תעשיות שוק המניות — ‎מקסיקו‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
959.760B-3.80%806שירותי פרסום3
14137.251B1.12%1.574Kטכנולוגיה אלקטרונית14
1403.700B-0.48%11.277Kתעשיות תהליכים7
7304.950B1.52%3.900Kהוֹבָלָה9
1931.031B2.08%44.697Kהוֹבָלָה8
1400.684B-0.34%1.091Kכלי עזר3
694.600B0.50%135מינרלים שאינם אנרגיה3
21811.978B-2.95%2.299Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14
4350.559B0.19%2.567Kמסחר קמעונאי12
1689.552B-2.19%38.965Kהפקת ייצור8
98.282B0.00%1בני קיימא לצרכן1
10426.897B0.62%11.568Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10
11598.997B0.14%104.015Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11
24040.243B-2.15%2.769Kטכנולוגיית בריאות44
524.046B0.00%1.711Kשרותים לצרכן3
938.886B1.39%1.151Kהפקת ייצור8
12844.797B0.43%3.073Kשרותים לצרכן7
2762.282B1.34%2.312Kשרותים לצרכן7
1620.405B3.92%19תעשיות תהליכים3
2766.318B-1.38%1.056Kתעשיות תהליכים6
10272.158B-0.01%44.549Kתעשיות תהליכים19
22.818B38.17%1מינרלים אנרגיה1
2750.771B1.34%234טכנולוגיה אלקטרונית4
1738.201B-0.93%301טכנולוגיה אלקטרונית6
2569.297B-0.34%8טכנולוגיה אלקטרונית3
1568.156B-1.47%3.022Mמינרלים שאינם אנרגיה6
1752.959B-2.74%428תעשיות תהליכים9
45.343B4.72%665שירותים תעשייתיים2
17126.615B-0.18%1.055Kשירותי טכנולוגיה21
4841.123B2.69%30.808Kמסחר קמעונאי9
2881.842B-1.49%4.475Mמסחר קמעונאי4
3211.065B-0.37%54מסחר קמעונאי4
11904.636B-0.75%2.890Kכלי עזר13
11108.783B-1.12%1.135Kהפקת ייצור21
4205.308B-0.34%7.872Kטכנולוגיה אלקטרונית9
7515.438B0.35%1.865Kטכנולוגיה אלקטרונית13
2204.931B-1.84%459טכנולוגיה אלקטרונית3
75.014B0.00%1שירותי הפצה1
1175.458B-0.78%14.653Kמסחר קמעונאי3
4721.360B-0.22%258בני קיימא לצרכן5
442.160B0.87%62.260Kשירותים תעשייתיים8
2865.273B0.10%372שירותים תעשייתיים5
22643.743B1.36%7.375Kפיננסי15
3978.215B0.37%6.157Kפיננסי8
3582.579B1.73%226שירותי פרסום2
8890.038B0.33%1.376Kמסחר קמעונאי5
11873.647B0.48%276מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9
673.554B0.18%3.986Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
2029.569B-2.48%290.206Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
250.111B-6.81%1.007Kמינרלים שאינם אנרגיה2
482.600B-9.32%3.364Kכלי עזר2
10448.400B0.15%226מסחר קמעונאי4
1612.192B0.88%12.838Kבני קיימא לצרכן13
2324.820B-0.70%1.295Kשירותי בריאות4
4807.000B0.24%5.213Kשרותים לצרכן15
20756.585B-0.04%25.496Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13
9047.268B0.65%675הפקת ייצור5
20949.886B1.65%888הפקת ייצור23
3540.025B-1.46%484תעשיות תהליכים6
30880.461B-0.06%1.164Kשירותי טכנולוגיה34
1607.152B1.71%415פיננסי1
32049.522B1.99%13.902Kמינרלים אנרגיה17
58259.947B-0.57%2.427Kמסחר קמעונאי20
129435.489B0.44%1.354Kשירותי טכנולוגיה37
16619.174B-0.12%2.880Kפיננסי21
9084.000B-0.43%161פיננסי9
6801.739B1.47%9.101Kפיננסי7
44593.277B0.69%5.606Kפיננסי28
11417.364B-0.67%18.314Kתקשורת8
12694.791B-0.32%442שירותי בריאות5
1258.374B2.95%42הוֹבָלָה6
321.885B3.17%43.144Kשרותים לצרכן2
918.950B0.00%2שירותי הפצה2
47110.043B0.43%740טכנולוגיית בריאות46
2434.430B9.53%76שירותי בריאות7
405.965B1.93%3.879Kהפקת ייצור4
2606.240B0.14%2.543Kשירותי פרסום18
247.437B-0.89%3.285Kהפקת ייצור3
32274.266B1.10%8.827Kבני קיימא לצרכן17
1292.704B0.65%35.369Kשרותים לצרכן6
20834.583B-0.34%419פיננסי12
2694.571B1.88%626שירותים תעשייתיים4
5098.911B3.35%7.078Kמינרלים אנרגיה13
2591.601B1.87%1.036Kמינרלים אנרגיה6
1781.013B2.45%6.881Kשירותים תעשייתיים4
6153.738B1.55%896שרותים לצרכן11
1510.974B1.06%671בני קיימא לצרכן2
9438.964B-0.13%241.895Kמינרלים שאינם אנרגיה12
601.019B-1.71%244.190Kהוֹבָלָה6
109729.173B-0.05%2.677Kשירותי טכנולוגיה64
2428.292B-0.08%23.034Kטכנולוגיית בריאות3
64861.456B0.43%1.441Kטכנולוגיית בריאות26
3917.713B0.82%5.012Kטכנולוגיית בריאות15
3149.011B-0.46%2.030Kמינרלים שאינם אנרגיה16
2757.800B-0.32%17.518Kפיננסי4
40.654B6.05%2.600Kשרותים לצרכן1
131.962B4.92%5.222Kתעשיות תהליכים2
6082.487B-0.86%4.669Kהוֹבָלָה5
1657.804B2.39%184.716Kפיננסי6
10136.840B0.11%64.865Kפיננסי35
3656.899B-0.23%858בני קיימא לצרכן6
9531.523B1.29%300.011Kפיננסי18
9743.736B0.31%7.289Kשרותים לצרכן12
51863.708B0.01%1.639Kטכנולוגיה אלקטרונית31
2051.197B0.99%460שירותי בריאות4
6451.158B1.82%1.011Kמסחר קמעונאי15
3411.441B0.01%430.650Kתקשורת7
3881.211B-1.23%3.573Kמינרלים שאינם אנרגיה12
64167.927B0.79%51.248Kטכנולוגיה אלקטרונית8
4965.074B-1.27%10מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
601.483B-0.28%7.968Kבני קיימא לצרכן1
2404.961B-0.02%927הוֹבָלָה5
6147.707B-0.19%3.213Kהפקת ייצור8
725.028B-2.98%3.976Kכלי עזר3
1062.147B-0.37%785שירותי הפצה8
7054.369B1.95%5.682Mתקשורת6
טען עוד