תעשיות שוק המניות — ‎מקסיקו‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
245.417B4.86-7.58%1.035Kשירותי פרסום1
10710.856B1.91-0.02%175טכנולוגיה אלקטרונית11
1285.641B2.10-0.72%7.501Kתעשיות תהליכים6
5200.309B3.43-1.33%1.630Kהוֹבָלָה9
1963.918B0.17-3.81%9.495Kהוֹבָלָה9
1149.614B2.371.15%246כלי עזר5
134.845B1.0710.29%1.763Kמינרלים שאינם אנרגיה1
15442.693B1.95-2.79%1.106Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14
2709.007B1.89-2.71%253מסחר קמעונאי11
947.585B1.26-3.07%18.167Kהפקת ייצור8
60.370B4.01-19.29%701בני קיימא לצרכן1
7973.014B1.780.58%20.354Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9
11694.561B2.80-0.23%1.521Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
8314.838B1.88-3.15%11.903Kטכנולוגיית בריאות21
592.242B3.10-0.71%1.754Kשרותים לצרכן3
822.057B2.90-1.54%2.045Kהפקת ייצור5
8066.913B1.181.56%8.408Kשרותים לצרכן6
1478.668B0.410.57%7.250Kשרותים לצרכן6
2673.931B1.470.35%120תעשיות תהליכים5
2189.558B4.54-2.30%205תעשיות תהליכים5
9183.181B2.39-2.99%71.751Kתעשיות תהליכים18
336.559B1.16-3.85%685מינרלים אנרגיה1
805.432B0.97%4.979Kטכנולוגיה אלקטרונית1
1090.935B0.30-1.51%1.015Kטכנולוגיה אלקטרונית4
2964.644B1.660.17%14טכנולוגיה אלקטרונית4
2039.425B2.77-3.23%745.457Kמינרלים שאינם אנרגיה7
1313.772B3.30-5.12%1.062Kתעשיות תהליכים8
37.768B0.004.06%1.205Kשירותים תעשייתיים2
4648.268B1.30-5.48%2.273Kשירותי טכנולוגיה15
702.047B3.01-0.50%157.138Kמסחר קמעונאי8
1750.242B0.571.46%590מסחר קמעונאי2
3169.378B2.910.55%67מסחר קמעונאי4
11813.593B3.32-0.14%2.828Kכלי עזר12
5941.424B1.62-2.99%806הפקת ייצור15
1542.662B2.01-3.82%17.587Kטכנולוגיה אלקטרונית3
2776.230B0.58-1.20%971טכנולוגיה אלקטרונית5
500.641B0.281.16%2.080Kטכנולוגיה אלקטרונית2
672.474B2.54-0.36%8.558Kמסחר קמעונאי3
318.103B2.400.60%4.878Kבני קיימא לצרכן2
1989.422B2.43-1.38%37.286Kשירותים תעשייתיים11
2999.133B1.322.19%128שירותים תעשייתיים6
3375.842B1.69-3.50%287פיננסי11
119.938B3.661.43%3.610Kפיננסי4
3027.002B1.09-0.33%450שירותי פרסום2
92.848B1.45-0.30%1.502Kשירותי הפצה4
900.407B2.49-3.40%104.873Kמסחר קמעונאי6
7556.495B2.87-2.29%315מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
1129.174B3.31-2.23%461מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
4131.054B2.18-1.32%116.563Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13
103.711B1.92%31מינרלים שאינם אנרגיה2
8422.643B2.470.58%159מסחר קמעונאי3
1142.330B1.57-1.77%10.942Kבני קיימא לצרכן7
1125.447B1.15-0.31%75שירותי בריאות2
2804.956B0.65-5.88%2.759Kשרותים לצרכן15
17758.137B2.58-3.11%61.206Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא15
4330.593B3.14-1.07%287הפקת ייצור3
9287.039B1.55-1.39%2.966Kהפקת ייצור19
1660.443B1.45-0.01%886תעשיות תהליכים3
10394.884B1.89-1.92%1.003Kשירותי טכנולוגיה18
2714.308B1.221.74%1.195Kפיננסי2
35313.450B8.550.80%61.337Kמינרלים אנרגיה19
38591.777B0.030.87%2.631Kמסחר קמעונאי21
79904.791B0.131.49%13.734Kשירותי טכנולוגיה24
13070.137B2.730.56%3.027Kפיננסי22
7012.937B3.43-0.59%801פיננסי8
3806.263B2.67-2.31%12.521Kפיננסי6
30672.463B4.160.77%16.346Kפיננסי23
7639.738B5.961.83%32.351Kתקשורת7
15866.745B1.161.12%485שירותי בריאות5
890.579B13.680.46%396הוֹבָלָה7
2691.338B0.63-0.15%37.203Kשירותי הפצה5
29446.639B1.16-2.22%621טכנולוגיית בריאות32
1328.477B1.684.03%138שירותי בריאות9
217.586B3.50-1.60%2.838Kהפקת ייצור3
17790.033B0.641.22%780שירותי פרסום18
119.256B4.20-16.82%466.340Kהפקת ייצור2
28188.655B1.38-5.88%7.255Kבני קיימא לצרכן20
722.662B0.08-9.45%1.777Kשרותים לצרכן7
20436.607B2.26-0.13%1.622Kפיננסי14
4085.913B5.860.06%699שירותים תעשייתיים5
8959.021B3.413.68%68.014Kמינרלים אנרגיה13
3492.379B2.984.24%2.647Kמינרלים אנרגיה5
2020.327B2.142.22%6.423Kשירותים תעשייתיים3
3882.389B0.17-0.13%796שרותים לצרכן12
1329.654B2.352.73%696בני קיימא לצרכן2
5137.661B7.083.07%393.196Kמינרלים שאינם אנרגיה10
2211.664B0.760.03%65.850Kהוֹבָלָה10
75326.674B0.850.34%1.673Kשירותי טכנולוגיה66
148.681B0.43-6.89%495שירותי פרסום2
184.425B0.00%2טכנולוגיית בריאות1
70543.508B2.54-0.18%2.662Kטכנולוגיית בריאות44
309.161B0.00%1.127Kטכנולוגיית בריאות1
2275.132B3.200.36%11.811Kמינרלים שאינם אנרגיה14
3552.650B1.28-2.15%6.436Kפיננסי5
60.033B3.220.62%3.842Kתעשיות תהליכים1
5217.988B2.41-0.09%42.317Kהוֹבָלָה4
3456.899B4.44-3.81%18.938Kפיננסי22
17491.169B3.76-4.11%25.878Kפיננסי67
335.123B1.10-3.86%2.202Kבני קיימא לצרכן4
5960.565B3.60-1.80%399.590Kפיננסי15
8852.677B1.99-0.52%2.494Kשרותים לצרכן14
42998.084B1.770.52%3.455Kטכנולוגיה אלקטרונית28
1373.053B0.83-6.30%1.300Kשירותי בריאות3
%פיננסי
18232.065B1.38-0.95%737.806Kמסחר קמעונאי20
609.514B3.40-0.06%56.306Kתקשורת4
6496.761B10.102.35%13.165Kמינרלים שאינם אנרגיה18
56019.780B1.041.05%5.747Kטכנולוגיה אלקטרונית8
4544.905B7.130.11%115מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
608.022B0.75-0.48%237הוֹבָלָה3
5780.093B2.20-1.60%2.405Kהפקת ייצור9
505.945B1.890.74%10.426Kכלי עזר2
2632.423B3.39-0.45%890שירותי הפצה10
6269.406B1.67-0.02%5.330Mתקשורת4
טען עוד