ZHONGYAN TECHNOLOG

003001 SZSE
003001
ZHONGYAN TECHNOLOG SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

003001 financial statements: מאזן

המצב הכספי הנוכחי של ZHONGYAN TECHNOLOG

סך הנכסים של 003001 עבור Q3 21 הוא 2.15B, 3.00% יותר מה- Q2 21 הקודם. וסך ההתחייבויות גדל ב- 5.24% ב- Q3 21 ל- 825.01M.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
Book value per share