ZHONGYAN TECHNOLOG

003001 SZSE
003001
ZHONGYAN TECHNOLOG SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

003001 financial statements

מבט מעמיק ב ZHONGYAN TECHNOLOG פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים המזומנים החופשי של 003001 עבור Q3 21 הוא -81.25M CNY. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של 003001 היה 3.87M CNY ותזרים המזומנים התפעולי היה 13.9M CNY.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי