תעשיות שוק המניות — ‎נורבגיה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
196.873B0.91%377.834Kשירותי פרסום1
42.994B-0.68%80.746Kטכנולוגיה אלקטרונית2
176.306B-0.98%347.613Kתעשיות תהליכים16
2.974B-0.51%3.445Mהוֹבָלָה1
24.301B0.97%4.472Mהוֹבָלָה4
31.760B-2.80%541.606Kכלי עזר4
156.712B-1.19%4.189Mמינרלים שאינם אנרגיה2
2.502B1.61%14.565Mהפקת ייצור1
6.997B3.54%4.428Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
11.014B-0.69%101.152Kטכנולוגיית בריאות7
2.137B0.66%7.823Kהפקת ייצור1
1.910B1.33%16.388Kשרותים לצרכן1
109.379B2.29%772.537Kתעשיות תהליכים1
30.587B0.09%148.078Kתעשיות תהליכים5
2.734B-0.75%153.217Kטכנולוגיה אלקטרונית3
1.404B1.27%28.576Kטכנולוגיה אלקטרונית1
207.920M2.19%29.957Kמינרלים שאינם אנרגיה1
20.692B0.25%105.555Kתעשיות תהליכים3
8.193B4.92%1.260Mשירותים תעשייתיים10
9.432B-1.10%248.933Kמסחר קמעונאי1
24.992B0.63%157.372Kכלי עזר6
10.804B-1.14%2.296Mהפקת ייצור4
4.390B-1.12%192.017Kטכנולוגיה אלקטרונית3
2.208B-2.47%2.203Mטכנולוגיה אלקטרונית2
1.354B5.16%22.788Kטכנולוגיה אלקטרונית1
52.746B-0.46%93.148Kשירותים תעשייתיים14
5.192B-2.53%81.524Kשירותים תעשייתיים2
74.375B0.86%69.990Kפיננסי14
10.050B-1.28%73.864Kשירותי הפצה3
164.638B-1.82%160.437Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
80.907B-0.29%1.472Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
5.142B-0.72%91.835Kבני קיימא לצרכן1
%שרותים לצרכן1
47.900B0.46%5.264Mהפקת ייצור9
79.505B-2.94%40.185Kשירותי טכנולוגיה9
669.863B0.05%2.835Mמינרלים אנרגיה1
4.408B-2.40%5.919Kמסחר קמעונאי1
4.294B0.42%184.355Kפיננסי1
37.809B-0.32%818.878Kפיננסי1
307.679B1.01%940.175Kפיננסי5
207.400B-0.17%807.690Kתקשורת1
123.030B1.05%748.065Kהוֹבָלָה24
9.444B-0.42%7.923Kטכנולוגיית בריאות4
2.534B0.79%2.639Kהפקת ייצור1
16.166B1.31%336.556Kשירותי פרסום7
72.225B-0.75%116.162Kהפקת ייצור1
7.248B-1.90%14.076Kפיננסי1
122.714B2.89%1.380Mמינרלים אנרגיה13
74.423B2.94%816.851Kשירותים תעשייתיים22
4.041B6.29%205.116Kשרותים לצרכן1
3.045B-2.96%391.483Kמינרלים שאינם אנרגיה4
16.828B-0.46%12.929Kהוֹבָלָה3
99.759B-1.13%939.728Kשירותי טכנולוגיה26
26.902B-1.49%139.994Kטכנולוגיית בריאות7
2.383B2.02%265.075Kטכנולוגיית בריאות1
309.071M4.31%115.912Kמינרלים שאינם אנרגיה1
98.367B-0.63%160.632Kפיננסי2
185.775B-1.83%52.018Kשרותים לצרכן3
3.299B0.57%284.950Kתעשיות תהליכים1
60.053B-1.12%67.318Kפיננסי8
882.452M0.00%8פיננסי1
48.599B0.33%35.288Kפיננסי21
89.517B0.84%105.299Kפיננסי11
58.720B-3.54%494.232Kטכנולוגיה אלקטרונית6
5.664B0.55%545.991Kמסחר קמעונאי3
1.934B-0.37%264.974Kמינרלים שאינם אנרגיה1
%טכנולוגיה אלקטרונית1
6.496B-0.33%55.928Kהפקת ייצור3
11.394B-1.56%374.672Kשירותי הפצה4
3.265B4.19%159.579Kתקשורת2
טען עוד