Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. התחל לסחור

מניות במסחר-המאוחר אפטר מארקט שעלו הכי הרבה במחיר — הבורסה האמריקאית

סיום מסחר לא אומר סוף המסחר - לאחר סגירת השוק משקיעים עדיין יכולים לקנות ולמכור מניות מחוץ לשעות המסחר הרגילות . בדוק את המניות שעלו הכי הרבה במחיר במהלך הסשן של המסחר-המאוחר. ניתוח הציטוטים שלמטה עשוי לעזור לך לשכלל את האסטרטגיה שלך, שכן מסחר באפטר מארקט מאפשר למשקיעים להגיב מיד לחדשות שעשויות להפתיע את המשקיעים הרגילים כאשר סשן המסחר הרגיל מתחיל למחרת בבוקר.

         
2.350.2411.37465.002.110.96%48.208K38.179M
BLU
6.000.6011.117024.005.402.66%751.578K423.022M
14.251.3010.0410343.0012.954.02%100.815K498.238M
7.850.659.031662.007.20-8.98%195.854K52.965M
7.200.558.2726460.006.654.23%273.174K159.268M
IO
1.590.128.1616388.001.470.00%373.084K43.537M
13.350.998.01111994.0012.365.64%2.194M721.447M
2.340.177.8317540.002.170.93%278.025K146.943M
2.350.177.8011969.002.180.46%110.016K56.926M
3.030.217.643837.002.81-10.63%301.927K162.682M
DXF
1.020.077.371637.000.95-4.33%112.547K19.835M
1.080.076.93558.001.01-3.81%631.354K12.120M
4.650.306.902100.004.35-28.45%63.124K101.032M
2.500.166.84732.002.341.30%28.859K18.331M
3.230.206.601271.003.032.71%66.904K35.556M
5.350.336.574578.005.02-3.83%158.192K17.535M
25.001.536.5218016.0023.4721.86%827.925K940.932M
5.730.356.513462.005.38-0.92%259.445K55.281M
1.990.126.41800.001.875.65%377.650K38.068M
1.530.096.2513530.001.44-15.79%507.031K9.120M
2.620.156.07199664.002.470.82%1.420M422.385M
9.300.536.042247.008.77-11.23%360.931K381.274M
3.960.225.882175.003.74-0.53%226.538K69.213M
5.240.295.8612947.004.95-2.17%356.172K614.625M
1.690.095.62667.001.600.00%177.066K88.043M
RGF
7.860.415.505840.007.45-8.59%142.056K191.819M
16.450.835.312987.0015.62-6.02%47.364K189.008M
0.420.025.2913186.000.404.64%828.977K37.483M
0.410.025.195947.000.39-15.42%947.274K27.201M
OP
3.470.175.1534774.003.30-19.51%1.482M291.066M
22.361.075.0345467.0021.29-1.53%358.801K734.083M
4.210.204.994167.004.01-0.74%414.240K208.432M
0.590.034.893145.000.56-1.25%324.699K31.772M
1.100.054.765426.001.050.00%167.628K18.619M
RHE
5.560.254.71374.005.312.12%69.881K9.423M
HYB
9.640.434.67100.009.211.21%64.026K212.657M
20.250.894.60500.0019.36-0.77%71.187K
PNT
6.500.284.502672.006.22-20.87%267.074K560.558M
25.201.064.391502.0024.14-1.39%63.095K174.892M
0.970.044.3616187.000.931.57%2.038M117.691M
145.756.054.3343502.00139.70-5.58%548.790K5.822B
3.860.164.32100.003.70-1.86%281.941K62.316M
28.001.154.2825763.0026.853.67%158.992K773.133M
RFL
5.670.234.2350553.005.441.68%300.913K112.392M
3.550.144.112032.003.410.89%531.367K79.446M
GES
25.411.004.10196381.0024.413.87%1.867M1.586B
GWH
14.400.564.05196794.0013.84-13.88%1.376M2.002B
1.290.054.0323922.001.241.64%258.772K48.611M
DAO
11.360.444.0338485.0010.92-1.00%446.882K1.376B
2.590.104.0231657.002.492.89%359.857K248.077M
10.400.404.001755.0010.00%210.892K320.850M
ALT
9.640.373.9974213.009.27-2.22%545.678K368.377M
BTF
19.860.743.8747182.0019.12-8.52%713.699K
IPA
5.960.223.83624.005.746.10%58.148K111.053M
7.940.293.799960.007.65-2.05%167.901K263.878M
3.350.123.726406.003.230.62%246.432K219.938M
ODC
34.011.213.692363.0032.80-0.46%23.047K225.263M
0.440.023.651398.000.424.53%197.215K19.714M
9.130.323.635652.008.813.77%118.902K438.919M
0.740.033.6314732.000.711.72%732.173K56.037M
1.430.053.625588.001.380.00%456.338K53.751M
1.430.053.623547.001.386.98%174.653K33.108M
EGY
3.190.113.574893.003.085.12%533.855K180.522M
1.170.043.5416308.001.13-0.88%315.575K101.742M
RGS
2.650.093.5224866.002.56-0.78%1.101M116.147M
25.920.873.4732225.0025.05-0.99%3.564M16.236B
9.240.313.4775452.008.935.68%1.943M4.286B
ALF
3.000.103.455130.002.90-4.61%985.270K46.906M
SVC
9.900.333.45197438.009.5712.06%2.162M1.580B
1.820.063.4114014.001.761.73%495.611K90.978M
1.230.043.366365.001.198.18%354.690K26.399M
3.690.123.3610303.003.5715.72%308.627K31.701M
4.340.143.33600.004.204.48%10.563K19.869M
1.250.043.318500.001.210.00%898.257K152.719M
10.700.343.2837813.0010.36-23.37%1.967M275.991M
2.200.073.281531.002.13-2.29%46.338K28.680M
0.670.023.233937.000.645.43%376.083K39.361M
1.600.053.233097.001.55-0.64%80.242K15.389M
2.890.093.211467.002.80-2.44%343.396K85.162M
NR
2.950.093.1548792.002.860.35%271.490K263.856M
4.290.133.128279.004.16-2.35%1.999M550.829M
16.200.493.12178681.0015.71-1.50%2.253M3.339B
0.900.033.121245.000.87-5.77%296.067K37.287M
LOV
3.350.103.08100.003.254.17%82.123K84.985M
3.050.093.04111395.002.962.42%836.328K345.281M
0.650.023.02400.000.63-0.02%285.406K20.130M
TGA
2.740.083.016451.002.661.53%405.551K192.962M
11.320.333.0016315.0010.99-9.40%1.416M668.946M
3.440.102.991260.003.34-1.76%181.597K31.375M
2.070.062.994851.002.01-12.61%372.681K64.512M
7.000.202.94237.006.8021.43%58.994K127.531M
TPH
28.000.802.94211461.0027.204.66%1.648M3.023B
3.170.092.9248603.003.08-0.65%691.295K143.369M
TC
2.870.082.872748.002.79-15.45%412.142K53.570M
7.900.222.86252285.007.682.67%3.200M1.652B
8.660.242.8530144.008.42-8.87%2.978M1.528B
2.180.062.83914.002.12-1.40%45.594K14.917M
4.750.132.811957.004.623.59%459.902K265.573M
5.750.152.7711842.005.590.81%619.511K281.879M
2.990.082.75543.002.918.99%321.914K424.727M
טען עוד