תעשיות שוק המניות — ‎הונג קונג‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
17.592B0.68%951.904Kשירותי פרסום23
36.910B1.79%19.347Mטכנולוגיה אלקטרונית4
41.935B3.52%17.390Mתעשיות תהליכים18
447.617B-0.02%2.552Mהוֹבָלָה15
340.104B0.89%12.494Mהוֹבָלָה5
249.799B6.64%82.685Mכלי עזר10
413.801B-0.34%62.753Mמינרלים שאינם אנרגיה6
1244.942B-1.84%12.870Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא66
621.636B1.89%1.826Mמסחר קמעונאי15
265.480B-0.06%9.337Mהפקת ייצור19
597.313M-1.92%7.062Mבני קיימא לצרכן1
547.591B-1.58%11.762Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
587.647B-0.53%5.695Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
1330.532B-1.42%10.441Mטכנולוגיית בריאות25
2.830B3.82%113.722Kשרותים לצרכן2
37.344B3.41%16.311Mהפקת ייצור7
12.915B0.50%1.831Mשרותים לצרכן3
423.127B1.93%30.840Mשרותים לצרכן14
1.054B1.22%441.500Kמסחר קמעונאי1
30.017B4.58%15.072Mתעשיות תהליכים7
12.534B4.46%8.466Mתעשיות תהליכים5
452.100B1.77%14.830Mתעשיות תהליכים17
868.802B2.99%63.593Mמינרלים אנרגיה20
5.040B0.71%383.963Kשירותי פרסום13
965.090M-4.93%44.690Kטכנולוגיה אלקטרונית4
31.617B1.36%5.208Mטכנולוגיה אלקטרונית10
173.358B0.74%19.711Mטכנולוגיה אלקטרונית11
507.652B1.93%20.493Mמינרלים שאינם אנרגיה22
577.655M-1.97%16.244Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
163.709B4.25%9.111Mתעשיות תהליכים22
68.794B2.60%8.934Mשירותים תעשייתיים4
114.127B3.71%1.032Mשירותי טכנולוגיה6
31.693B0.55%511.707Kמסחר קמעונאי13
60.411B1.13%5.684Mמסחר קמעונאי2
1084.857B6.58%92.192Mכלי עזר29
373.343B3.65%19.590Mהפקת ייצור33
415.133B-0.37%4.390Mטכנולוגיה אלקטרונית30
40.325B2.30%5.729Mטכנולוגיה אלקטרונית17
58.731B-1.27%2.528Mטכנולוגיה אלקטרונית22
18.348B2.27%1.294Mשירותי הפצה14
15.845B4.23%73.686Mמסחר קמעונאי2
384.995B-2.13%9.392Mבני קיימא לצרכן18
942.096B2.00%35.469Mשירותים תעשייתיים134
79.837B4.22%12.639Mשירותים תעשייתיים18
447.188B-0.16%12.183Mפיננסי46
179.214B3.33%4.310Mפיננסי80
41.439B-0.11%8.120Mשירותי הפצה18
38.339B0.50%11.505Mמסחר קמעונאי11
58.306B1.33%4.134Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11
500.799B0.31%20.814Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14
229.902B-0.18%6.150Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא22
2.578B4.06%4.312Mמינרלים שאינם אנרגיה8
732.420B0.19%17.947Mכלי עזר16
207.015B-2.82%7.893Mבני קיימא לצרכן16
269.918B6.44%44.023Mבני קיימא לצרכן18
45.057B0.16%94.582Mשירותי בריאות9
259.981B1.07%1.260Mשרותים לצרכן33
123.339B0.09%1.690Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17
106.520B0.78%6.983Mהפקת ייצור8
265.721B-0.91%8.948Mהפקת ייצור28
287.832B0.84%12.337Mתעשיות תהליכים19
980.303B0.65%15.376Mשירותי טכנולוגיה51
1952.604B1.59%163.913Mמינרלים אנרגיה10
4146.228B0.27%26.094Mמסחר קמעונאי8
6224.940B3.36%22.027Mשירותי טכנולוגיה26
2766.998B1.40%6.825Mפיננסי59
337.663B2.70%13.277Mפיננסי16
142.074B0.97%123.525Mשונות202
2317.432B0.48%35.893Mפיננסי4
7193.295B1.44%193.733Mפיננסי14
614.382B0.75%66.577Mתקשורת4
705.503B2.02%28.319Mהוֹבָלָה18
1.603B-1.97%402.907Kשרותים לצרכן4
11.014B0.22%815.137Kשירותי הפצה10
354.463B3.15%4.669Mטכנולוגיית בריאות25
345.571B-1.25%5.902Mשירותי בריאות18
7.810B0.84%346.227Kהפקת ייצור7
108.877B1.02%40.893Mשונות49
464.796B1.07%2.487Mשירותי פרסום96
70.937B-0.68%3.701Mהפקת ייצור15
2289.032B-1.70%30.382Mבני קיימא לצרכן13
149.661B0.07%10.622Mשרותים לצרכן23
1875.408B1.70%36.375Mפיננסי7
335.713M0.00%1.472Mהפקת ייצור1
7.210B2.41%3.006Mשירותים תעשייתיים1
380.444B2.87%105.041Mמינרלים אנרגיה9
1.803B3.05%4.403Mמינרלים אנרגיה2
60.561B1.28%15.889Mשירותים תעשייתיים11
297.646B3.15%2.514Mשרותים לצרכן37
189.471B0.39%4.063Mבני קיימא לצרכן20
327.088B-0.09%47.139Mמינרלים שאינם אנרגיה15
422.190B3.17%7.212Mהוֹבָלָה32
956.634B2.20%6.312Mשירותי טכנולוגיה51
4.182B1.35%188.200Kשירותי פרסום5
115.878B-0.46%50.096Mטכנולוגיית בריאות4
1623.960B0.48%3.123Mטכנולוגיית בריאות50
274.319B-1.08%6.922Mטכנולוגיית בריאות16
444.770B0.11%44.895Mמינרלים שאינם אנרגיה10
398.569B0.65%33.959Mפיננסי2
65.166B0.07%2.013Mשרותים לצרכן4
5.363B2.29%7.155Mשרותים לצרכן6
55.959B10.41%20.735Mתעשיות תהליכים9
286.267B1.00%2.595Mהוֹבָלָה4
3710.649B4.43%24.028Mפיננסי220
220.238B2.08%5.094Mפיננסי11
24.770B0.71%2.366Mבני קיימא לצרכן19
3748.536B1.15%59.025Mפיננסי24
440.527B0.07%4.198Mשרותים לצרכן37
502.343B0.34%32.537Mטכנולוגיה אלקטרונית21
178.709B-2.22%1.052Mשירותי בריאות2
473.392B-0.89%5.424Mמסחר קמעונאי39
282.593B-0.61%71.196Mתקשורת10
183.994B-0.77%21.406Mמינרלים שאינם אנרגיה19
821.724B-1.39%131.457Mטכנולוגיה אלקטרונית31
33.928B2.51%743.171Kתעשיות תהליכים23
222.642B0.39%6.945Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
289.818B0.57%3.058Mבני קיימא לצרכן1
841.949M6.28%340.842Kהוֹבָלָה4
360.137B2.23%22.544Mהפקת ייצור12
22.422B4.56%8.618Mכלי עזר9
85.557B2.22%7.809Mשירותי הפצה50
980.092B1.28%23.247Mתקשורת7
טען עוד