תעשיות שוק המניות — ‎טייוואן‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
597.797M-1.94%36.828Kשירותי פרסום1
51.330B1.59-0.12%1.987Mטכנולוגיה אלקטרונית8
197.005B3.40-1.63%873.182Kתעשיות תהליכים11
25.745B3.903.20%747.938Kהוֹבָלָה5
283.409B2.88-0.44%55.750Mהוֹבָלָה3
32.295B2.23-1.01%1.678Mכלי עזר7
20.961B4.13-0.07%112.185Kמינרלים שאינם אנרגיה4
464.962B3.66-1.25%2.262Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא19
1.221B0.30%66.014Kמסחר קמעונאי1
216.863B2.28-0.71%1.457Mהפקת ייצור38
189.158B2.68-1.68%3.863Mבני קיימא לצרכן5
330.602B5.69-1.55%7.042Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
333.793B0.43-1.38%17.013Mטכנולוגיית בריאות36
4.389B0.511.42%392.528Kשרותים לצרכן3
44.593B4.42-0.08%741.895Kהפקת ייצור11
18.909B5.451.92%240.426Kשרותים לצרכן2
7.535B0.980.66%84.636Kשרותים לצרכן1
124.707B2.301.39%575.332Kמסחר קמעונאי2
91.142B4.63-1.12%1.841Mתעשיות תהליכים5
679.481B9.770.86%4.483Mתעשיות תהליכים22
1514.124B7.20-0.25%3.549Mתעשיות תהליכים42
783.268M7.070.91%1.374Mמינרלים אנרגיה1
15.686B3.841.39%70.015Kשירותי פרסום5
64.398B4.76-2.30%1.479Mטכנולוגיה אלקטרונית13
2528.874B5.32-1.09%16.490Mטכנולוגיה אלקטרונית87
1102.039B8.36-0.19%4.121Mטכנולוגיה אלקטרונית38
463.576B5.08-0.51%12.100Mמינרלים שאינם אנרגיה14
4.164B1.15%59.000Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
122.305B5.81-1.27%1.541Mתעשיות תהליכים16
145.151B3.04-0.45%770.365Kשירותי טכנולוגיה4
40.770B3.66-1.78%470.383Kמסחר קמעונאי6
3.655B5.02-0.33%9.146Kכלי עזר1
803.915B4.20-1.47%13.213Mהפקת ייצור82
1953.741B4.71-0.95%7.604Mטכנולוגיה אלקטרונית143
311.012B3.36-1.10%1.778Mטכנולוגיה אלקטרונית40
1736.662B4.73-0.46%2.988Mטכנולוגיה אלקטרונית94
385.808B6.740.08%2.199Mשירותי הפצה32
213.350B3.68-0.51%1.551Mבני קיימא לצרכן33
395.180B6.240.28%2.590Mשירותים תעשייתיים40
68.445B4.84-0.07%112.495Kשירותים תעשייתיים10
412.232B3.29-1.83%1.550Mפיננסי3
471.419B3.65-1.21%13.095Mפיננסי3
31.969B2.430.07%1.270Mשירותי הפצה4
725.743B3.32-0.61%3.152Mמסחר קמעונאי5
93.057B3.82-0.58%285.335Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
9.919B2.560.00%375.015Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
39.050B4.07-0.28%397.974Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
13.194B6.370.42%35.532Kמינרלים שאינם אנרגיה2
69.494B2.33-0.89%58.131Kכלי עזר6
96.817B4.41-0.90%319.443Kבני קיימא לצרכן12
1.906B0.00-2.93%14.026Kמסחר קמעונאי1
240.883B4.58-1.73%3.229Mבני קיימא לצרכן16
2.145B0.00-1.59%81.000Kשירותי בריאות1
69.302B2.75-1.14%1.022Mשרותים לצרכן17
45.407B6.96-0.83%165.706Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11
15.968B3.410.89%230.492Kהפקת ייצור2
1053.376B3.64-0.78%1.950Mהפקת ייצור116
135.986B6.53-0.61%1.054Mתעשיות תהליכים26
78.034B4.25-0.88%1.326Mשירותי טכנולוגיה24
956.000M7.32-2.09%3.170Kפיננסי1
5.065B1.80-0.49%68.259Kמסחר קמעונאי5
35.892B3.700.24%131.318Kשירותי טכנולוגיה8
432.034B7.74-0.84%9.695Mפיננסי14
44.250B-2.49%530.161Kפיננסי1
15.400B6.040.25%23.735Kשונות239
683.149B7.97-2.08%26.604Mפיננסי5
1411.278B5.31-1.32%30.777Mפיננסי5
884.349B4.04-2.19%16.784Mתקשורת1
875.501B23.183.12%51.369Mהוֹבָלָה15
1.251B-0.24%22.202Kשרותים לצרכן1
83.119B1.82-0.24%212.219Kשירותי הפצה14
117.319B4.17-0.65%179.769Kטכנולוגיית בריאות46
32.557B1.59-1.61%478.130Kשירותי בריאות6
237.104B4.07-0.93%393.409Kהפקת ייצור50
347.458B5.93-0.20%7.268Mשירותי פרסום39
64.952B3.74-0.41%127.532Kהפקת ייצור18
523.495B3.95-1.52%729.767Kבני קיימא לצרכן15
15.805B1.400.37%128.703Kשרותים לצרכן10
31.391B3.39-1.46%1.371Mפיננסי2
1.811B6.30-1.11%11.163Kהפקת ייצור1
1.457B4.18-1.04%51.204Kמינרלים אנרגיה1
791.311B4.58-1.81%2.470Mמינרלים אנרגיה2
47.174B1.71-0.44%833.278Kשרותים לצרכן12
8.594B2.58-1.23%190.036Kבני קיימא לצרכן4
54.039B4.580.18%4.267Mמינרלים שאינם אנרגיה10
215.087B3.570.14%1.990Mהוֹבָלָה7
189.241B4.53-0.27%449.651Kשירותי טכנולוגיה52
7.482B1.350.40%189.263Kטכנולוגיית בריאות4
622.037B0.83-1.94%5.034Mטכנולוגיית בריאות55
85.289B2.48-2.79%4.594Mטכנולוגיית בריאות12
647.573B6.66-2.04%16.980Mפיננסי5
2.046B2.37-0.42%21.881Kשרותים לצרכן3
82.034B5.620.43%812.451Kתעשיות תהליכים6
381.998B6.11-0.26%1.245Mפיננסי40
83.413B1.690.31%441.738Kפיננסי6
289.802B4.580.62%2.142Mבני קיימא לצרכן25
1665.600B3.16-1.48%14.907Mפיננסי16
74.750B2.250.56%655.837Kשרותים לצרכן20
15123.493B3.96-1.11%30.353Mטכנולוגיה אלקטרונית203
74.246B3.64-0.05%409.052Kמסחר קמעונאי8
22.315B3.590.40%20.869Kתקשורת3
749.395B9.46-0.21%10.071Mמינרלים שאינם אנרגיה31
438.385B2.46-0.82%4.874Mטכנולוגיה אלקטרונית56
261.428B4.50-0.75%977.776Kתעשיות תהליכים47
3.779B5.30-0.14%13.347Kבני קיימא לצרכן4
22.960B6.25-0.56%139.175Kהוֹבָלָה2
15.939B0.340.61%817.694Kהפקת ייצור2
9.767B3.81-0.96%177.316Kכלי עזר3
141.609B6.02-0.25%137.942Kשירותי הפצה20
533.615B4.26-1.93%4.198Mתקשורת3
טען עוד