תעשיות שוק המניות — ‎טייוואן‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
487.592M9.85%19.576Kשירותי פרסום1
35.758B-0.21%1.005Mטכנולוגיה אלקטרונית6
204.548B-2.38%3.385Mתעשיות תהליכים11
14.774B1.38%1.182Mהוֹבָלָה3
185.433B0.98%20.722Mהוֹבָלָה3
20.782B1.41%84.502Kכלי עזר2
21.184B0.10%26.022Kמינרלים שאינם אנרגיה3
428.463B0.47%2.572Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא18
1.411B2.23%206.611Kמסחר קמעונאי1
174.574B0.85%1.147Mהפקת ייצור29
195.887B0.23%4.563Mבני קיימא לצרכן9
27.693B-0.03%116.176Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
457.188B1.09%1.480Mטכנולוגיית בריאות48
3.184B1.17%15.653Kשרותים לצרכן3
43.962B0.64%462.976Kהפקת ייצור9
19.930B0.55%10.508Kשרותים לצרכן2
8.644B2.56%299.305Kשרותים לצרכן1
380.676B-4.06%616.945Kמסחר קמעונאי2
81.467B-0.34%2.037Mתעשיות תהליכים5
625.885B0.76%2.676Mתעשיות תהליכים16
1822.099B2.31%14.749Mתעשיות תהליכים42
1.905B-0.59%22.589Kשירותי פרסום3
116.039B1.09%686.446Kטכנולוגיה אלקטרונית20
2663.682B0.80%10.512Mטכנולוגיה אלקטרונית93
1632.312B0.30%8.316Mטכנולוגיה אלקטרונית39
579.091B0.36%10.028Mמינרלים שאינם אנרגיה15
4.597B1.65%5.242Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
115.030B0.25%5.484Mתעשיות תהליכים14
166.973B1.47%492.983Kשירותי טכנולוגיה2
44.128B0.88%251.134Kמסחר קמעונאי5
1.502B0.16%38.001Kמסחר קמעונאי1
35.009B-0.30%414.111Kכלי עזר2
816.654B1.69%1.952Mהפקת ייצור80
3208.842B0.43%13.385Mטכנולוגיה אלקטרונית191
1137.361B2.73%23.027Mטכנולוגיה אלקטרונית52
696.798B1.19%8.466Mטכנולוגיה אלקטרונית87
346.199B0.91%2.088Mשירותי הפצה33
225.024B-0.03%144.003Mבני קיימא לצרכן36
374.887B-0.28%5.983Mשירותים תעשייתיים36
71.574B0.09%105.705Kשירותים תעשייתיים9
414.409B-0.76%3.177Mפיננסי3
475.760B0.28%12.735Mפיננסי3
18.413B1.81%7.976Mשירותי הפצה2
360.193B-0.17%578.255Kמסחר קמעונאי5
492.318B0.37%2.884Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
10.906B0.00%1.419Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
321.777B-4.30%95.928Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10
12.621B-0.46%32.089Kמינרלים שאינם אנרגיה2
62.422B0.51%31.054Kכלי עזר6
143.349B-0.54%194.491Kבני קיימא לצרכן13
%מסחר קמעונאי1
322.512B-1.01%9.284Mבני קיימא לצרכן25
28.783B1.33%186.765Kשירותי בריאות4
55.868B1.24%152.755Kשרותים לצרכן15
113.163B0.76%272.798Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14
14.045B1.02%183.903Kהפקת ייצור2
817.517B-0.50%2.247Mהפקת ייצור83
176.953B1.82%30.797Mתעשיות תהליכים30
106.194B0.24%1.004Mשירותי טכנולוגיה33
948.000M0.84%64פיננסי1
75.849B-1.33%1.820Mשירותי טכנולוגיה14
536.420B-0.23%4.762Mפיננסי15
2.407B2.18%177.375Kפיננסי1
5.274B0.00%18.000Kשונות208
924.176B0.43%17.196Mפיננסי5
1426.806B-0.10%23.019Mפיננסי5
861.077B0.45%3.364Mתקשורת1
1864.215B4.06%103.797Mהוֹבָלָה15
2.095B2.13%20.160Kשרותים לצרכן2
38.897B0.30%176.278Kשירותי הפצה8
161.564B0.08%296.974Kטכנולוגיית בריאות47
17.386B-0.22%257.052Kשירותי בריאות4
376.006B1.28%2.570Mהפקת ייצור60
431.972B1.02%4.516Mשירותי פרסום32
82.893B-0.14%625.400Kהפקת ייצור20
546.543B1.02%1.286Mבני קיימא לצרכן13
13.330B0.75%88.502Kשרותים לצרכן9
177.542B0.22%4.058Mפיננסי3
2.518B-0.57%48.385Kהפקת ייצור2
1.857B0.00%32.399Kמינרלים אנרגיה1
901.527B0.54%3.697Mמינרלים אנרגיה2
53.146B0.57%109.126Kשרותים לצרכן14
9.976B0.80%172.092Kבני קיימא לצרכן5
34.130B0.53%2.170Mמינרלים שאינם אנרגיה4
47.830B1.53%4.267Mהוֹבָלָה5
181.001B1.13%204.899Kשירותי טכנולוגיה42
3.837B-0.57%330.773Kטכנולוגיית בריאות3
170.802B1.31%654.808Kטכנולוגיית בריאות20
139.309B0.77%1.069Mטכנולוגיית בריאות22
1040.987B0.12%14.988Mפיננסי5
2.180B2.80%65.835Kשרותים לצרכן3
138.913B2.88%22.853Mתעשיות תהליכים7
168.005B0.34%2.018Mהוֹבָלָה1
271.588B-0.37%2.826Mפיננסי18
82.655B-0.14%101.294Kפיננסי6
337.696B1.27%891.209Kבני קיימא לצרכן26
1452.894B0.32%6.988Mפיננסי13
76.661B0.43%277.711Kשרותים לצרכן18
22587.061B1.56%17.539Mטכנולוגיה אלקטרונית182
69.851B0.09%160.042Kמסחר קמעונאי6
21.255B0.83%26.675Kתקשורת3
1016.921B-0.00%69.493Mמינרלים שאינם אנרגיה27
189.284B0.56%3.652Mטכנולוגיה אלקטרונית39
514.768B0.95%2.577Mתעשיות תהליכים56
69.597B1.34%306.670Kבני קיימא לצרכן7
37.359B0.15%617.172Kהוֹבָלָה4
25.693B0.70%2.047Mהפקת ייצור4
4.906B2.01%128.176Kכלי עזר3
170.123B0.62%256.756Kשירותי הפצה21
514.168B0.25%1.962Mתקשורת4
טען עוד