מגזרי שוק המניות — ‎תאילנד‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.

         
582.808B1.33-3.73%15.483M370
1794.015B3.35-1.24%31.520M314
237.217B4.09-1.35%7.729M552
1167.055B3.01-1.93%11.496M6100
1114.181B0.68-1.73%17.430M7100
1396.941B2.38-2.17%23.197M4110
2454.463B1.51-4.02%3.908M628
4400.066B5.600.55%40.133M328
8117.961B2.50-2.10%24.587M13340
2152.524B2.34-1.91%31.956M254
109.565B3.04-2.07%3.007M214
469.642B0.58-1.42%48.249M384
382.595B6.48-0.56%5.576M130
386.998B5.79-0.27%4.014M382
3278.017B3.31-1.95%12.815M7150
374.837B7.17-2.24%7.862M9132
3112.728B1.39-3.84%39.973M858
255.088B1.32-2.97%21.541M442
3172.655B1.14-1.61%48.265M560
3560.717B1.92-2.88%28.254M468
טען עוד