מגזרי שוק המניות — ‎תאילנד‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.

         
465.784B-2.71%42.410M372
1733.639B1.76%280.097M216
175.296B-0.05%5.380M548
1384.555B-0.52%9.358M698
1043.988B0.59%14.179M798
1263.043B-0.50%18.072M489
2232.034B1.47%6.096M738
1740.313B0.50%33.815M426
8358.419B5.38%89.544M13311
1615.298B0.20%15.713M252
109.419B-2.12%2.454M28
271.236B0.12%68.722M274
513.641B0.32%7.464M235
450.125B-0.76%34.996M476
6561.408B0.52%30.641M7150
531.480B-1.42%16.450M9142
2928.950B0.17%14.726M650
222.338B2.42%384.680M440
3003.462B0.19%28.384M562
3364.752B-0.25%32.215M468
טען עוד